Veri koruma

Veri Koruma Bildirimi

Şirketimizle ilgilendiğiniz için çok memnunuz. Veri koruma, PREMIUMCOM GMBH yönetiminde özellikle yüksek önceliğe sahiptir. PREMIUMCOM GMBH web sitesinin kullanımı, herhangi bir kişisel veri olmadan genellikle mümkündür. Bir veri sahibi web sitemiz aracılığıyla şirketimizin özel hizmetlerini kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa ve bu işlem için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinin onayını alırız.

Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası, her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne ve PREMIUMCOM GMBH için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu veri koruma beyanı ile şirketimiz topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında halkı bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca veri sahipleri bu veri koruma beyanı ile hakları hakkında bilgilendirilir.

Kontrolör olarak PREMIUMCOM GMBH, bu web sitesi üzerinden işlenen kişisel veriler için mümkün olan en eksiksiz korumayı sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem almıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımlarında genellikle güvenlik açıkları olabilir, böylece mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel verileri bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte serbesttir.

1. Tanımlar

PREMIUMCOM GMBH'in veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) düzenlenirken Avrupa yöneticileri ve düzenleyicileri tarafından kullanılan terminolojiye dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, hem halk hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için kolay okunur ve anlaşılır olmalıdır. Bunu sağlamak için önceden kullanılan terimleri açıklamak istiyoruz.

Aşağıdaki şartları, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki gizlilik politikasında kullanırız:

 • a) kişisel veriler

  Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan sonra "veri konusu" olarak anılacaktır) ilişkin herhangi bir bilgidir. Bir birey, bir online tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik yansıtan bir veya daha fazla özel özellikleri nedeniyle, bir isim, bir kimlik numarası, yer verileri olarak bir belirleyiciye atama vasıtasıyla, özellikle de, doğrudan veya dolaylı olarak tespit edilebilir olarak kabul edilir Bu gerçek kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği tanımlanabilir.

 • b) veri konusu

  Etkilenen kişi, kişisel verileri denetleyici tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişidir.

 • c) işleme

  veya otomatik işlemler yardımıyla ya da toplanması, toplanması,, düzenleme, depolama, adaptasyon veya değiştirilmesine, alma, danışma, kullanıcı kişisel verileri ile bağlantılı böyle bir yöntem numarası olmadan yapılan her işlem işlenmesi, sunulması, yayılması veya diğer hükmün sağlanması, mutabakat veya ilişkilendirme, kısıtlama, silme veya imha yoluyla açıklanması.

 • d) işlemenin kısıtlanması

  İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlemlerini sınırlamak amacıyla işaretlenmesidir.

 • e) Profil oluşturma

  Profil oluşturma, kişisel bilgilerin, özel bir şahsa ilişkin belirli kişisel yönlerini, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel konularla ilgili yönlerini değerlendirmek için kullandığı kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesidir. Bu gerçek kişinin tercihlerini, ilgilerini, güvenilirliğini, davranışını, bulunduğu yeri veya yerini saptamak veya tahmin etmek.

 • f) takma adlandırma

  Takma isminin kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin, bu tür ek bilgilerin ayrı tutulması ve kişisel verilerin sağlanması için teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması şartıyla, ek bir bilgi gerekmeksizin, belirli bir veri konusuna atfedilemeyecek şekilde işlenmesidir. Tanımlanmış veya tanımlanabilir bir doğal kişiye atanmamış.

 • g) kontrolör veya kontrolör

  Kontrolör ya da kontrolör, kişisel verilerin işlenmesi ve amaçlarına karar verirken, tek başına ya da başkalarıyla birlikte hareket eden gerçek ya da tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum ya da organdır. Bu tür işlemlerin amaç ve araçlarının Birlik hukuku veya Üye Devletlerin yasası tarafından belirlendiği hallerde, denetleyici veya tayinine ilişkin belirli kriterler, Birlik ya da ulusal yasalar uyarınca sağlanabilir.

 • h) İşlemciler

  İşlemci, kişisel verileri denetleyici adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kurumdur.

 • i) alıcı

  Alıcı, üçüncü şahıs olup olmadığına bakılmaksızın, Kişisel Verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kurum, ajans veya diğer tüzel kişidir. Bununla birlikte, belirli bir görevle bağlantılı olarak Birleşmiş Milletler veya ulusal yasalar altında kişisel veriler alabilecek yetkililer, yararlanıcı olarak kabul edilmez.

 • j) üçüncü şahıs

  Üçüncüsü, veri konusu, kontrolör, işlemci ve denetleyicinin veya işlemcinin doğrudan sorumluluğu altında yetkilendirilmiş kişilerin kişisel verileri işlemek için doğal veya tüzel kişi, kamu otoritesi, organı veya bedenidir.

 • k) Onay

  Onayı özel durumla gönüllü ve tümden onlar hakkında kişisel verilerin işlenmesi kabul beyanı veya kişiyi ifade eder ki başka tanınabilir olumlu hareket halinde irade veri konu haberdar şekilde ifade tarafından teslim edilen herhangi bir olduğunu.

2. İşlemden sorumlu kişinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde diğer veri koruma yasaları ve veri koruma karakterinin diğer hükümleri kapsamında sorumlu kişi:

PREMIUMCOM GMBH

Bertholdstrasse 44

89079 Ulm - Almanya

Tel .: + 49 073052030709

E-posta: peter@groschupf.de

Web sitesi: automotive-opinion.com

3. Veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Kontrolörün veri koruma görevlisi:

Bay Peter GroschupfPREMIUMCOM GMBH

Bertholdstrasse 44

89079 Ulm - Almanya

Tel:. + 49 172 2059663

E-posta: peter@groschupf.de

Web sitesi: automotive-opinion.com

Herhangi bir veri konusu, veri koruma ile ilgili herhangi bir sorunuz veya öneriniz olduğunda herhangi bir zamanda veri koruma görevlimizle bağlantı kurabilir.

4. Kurabiye

PREMIUMCOM GMBH web sitesinde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan ve depolanan metin dosyalarıdır.

Birçok web sitesi ve sunucu çerezleri kullanır. Birçok çerez sözde çerez kimliği içerir. Bir çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Internet sayfalarının ve sunucularının, çerezin depolandığı belirli İnternet tarayıcısına atanabileceği bir dizeden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, bireyin tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesine olanak tanır. Belirli bir web tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği tarafından tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezleri kullanarak, PREMIUMCOM GMBH bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayan daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.

Çerez aracılığıyla web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı açısından optimize edilebilir. Çerezler, daha önce de belirttiğimiz gibi, web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerezleri kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde kimlik bilgilerini yeniden girmeye ihtiyaç duymaz; çünkü bu, web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan çerez tarafından yapılır. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine bir çerez aracılığıyla yerleştirdiği öğeleri hatırlar.

Veri konusu, internet tarayıcısının uygun bir şekilde ayarlanması yoluyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. Veri konusu, kullanılan İnternet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

5. Genel veri ve bilgilerin toplanması

PREMIUMCOM GMBH web sitesi, web sitesine bir veri konusu veya otomatik bir sistem tarafından her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Aşağıdakiler kaydedilebilir: (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) bir erişim sisteminin web sitemize eriştiği web sitesi (yönlendiren denir), (4) kullanılan alt web siteleri web sitemizdeki bir erişim sistemi kontrol edilebilir, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir internet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda riskleri önlemeye yarayan diğer benzer veri ve bilgiler.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, PREMIUMCOM GMBH ilgili kişi hakkında herhangi bir sonuç çıkarmaz. Aksine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve reklamını optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak ve ( 4) kolluk kuvvetlerine siber saldırı durumunda kolluk kuvvetleri için gerekli bilgileri sağlamak. Anonim olarak toplanan bu veriler ve bilgiler bu nedenle PREMIUMCOM GMBH tarafından işlediğimiz kişisel veriler için en iyi düzeyde koruma sağlamak amacıyla şirketimizde veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak amacıyla istatistiksel olarak değerlendirilir. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri sahibi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

6. Web sitemize kayıt

Veri konusu, kişisel veriler sağlayarak, denetleyicinin web sitesine kayıt olma olasılığına sahiptir. Denetleyiciye gönderilecek kişisel veriler, kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesinden elde edilir. Veri konusu tarafından girilen kişisel veriler, yalnızca kontrolör tarafından iç kullanım için ve kendi amaçları için toplanmalı ve depolanmalıdır. Kontrolör, kişisel verileri yalnızca kontrolöre atfedilebilecek dahili kullanım için kullanan bir paket servisi gibi bir veya daha fazla işlemciye transfer için düzenleme yapabilir.

Kontrolörün web sitesine kayıt olarak, veri konusunun Internet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu verilerin depolanması, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasının önlenebileceği ve ihtiyaç halinde bu verilerin işlenen suçların açıklığa kavuşturulmasını mümkün kılan arka plana karşı gerçekleşir. Bu bakımdan, kontrolörün güvenliğini sağlamak için bu verilerin depolanması gerekmektedir. Bu verilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi, yasal yaptırımın yürürlüğe girmesi veya ifşa edilmesine dair yasal bir zorunluluk olmadıkça değildir.

Veri konusunun gönüllü olarak kişisel veriler temin edilmesi kaydıyla, veri kontrolörü, veri konusuyla birlikte, mahiyetin yapısı gereği, sadece kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek içerik ya da hizmetlerin sunulmasını sağlar. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında verilen kişisel verileri istedikleri zaman değiştirebilir veya veri denetleyicisinin veritabanından tamamen silebilir.

Kontrolör, istenildiği zaman, her bir konuya, veri konusu hakkındaki kişisel verilerin saklandığı bilgileri verecektir. Ayrıca, veri denetleyici, herhangi bir yasal depolama gereksinimiyle çelişmediği sürece, veri konusunun isteği veya referansı ile kişisel verileri düzeltir veya siler. Denetleyicinin tüm veri konuları bu bağlamda bir iletişim kişisi olarak veri konusu için kullanılabilir.

7. Bültenimize abonelik

PREMIUMCOM GMBH web sitesinde, kullanıcılara şirketimizin bültenine abone olma fırsatı verilir. Haber bültenini sipariş ettiğinizde, işlemden sorumlu kişiye hangi kişisel verilerin iletildiği, bu amaçla kullanılan giriş maskesinden belirlenir.

PREMIUMCOM GMBH, bültenler aracılığıyla müşterilerini ve iş ortaklarını düzenli aralıklarla şirketin teklifleri hakkında bilgilendirir. Şirketimizin bülteni sadece (1) veri sahibinin geçerli bir e-posta adresi ve (2) veri sahibinin bülteni göndermek için kaydettirmesi durumunda veri sahibi tarafından alınabilir. Yasal nedenlerle, bültenin çift katılım prosedürü ile gönderilmesi için veri sahibi tarafından ilk kez girilen e-posta adresine bir onay e-postası gönderilecektir. Bu onay e-postası, ilgili kişi olarak e-posta adresinin sahibinin bültenin alınmasına izin verip vermediğini kontrol etmek için kullanılır.

Bültene kaydolurken, İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS) tarafından atanan kayıt sırasında ilgili kişinin kullandığı bilgisayar sisteminin IP adresini ve kayıt tarihini ve saatini de kaydederiz. Bu verilerin toplanması, veri konusunun e-posta adresinin (olası) kötüye kullanımını daha sonraki bir tarihte anlamak için gereklidir ve bu nedenle veri denetleyicisi için yasal güvenceler sağlar.

Haber bültenine kayıt olma bağlamında toplanan kişisel bilgiler, bültenimizi göndermek için özel olarak kullanılacaktır. Haber bültenine veya teknik değişikliklere bağlı olarak, haber bülteni hizmetinin veya kayıt işleminin yapılması için gerekli olması halinde, bülten aboneleri de e-posta ile bildirilebilir. Haber bülteni hizmetinin bir parçası olarak toplanan kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarımı yapılmayacaktır. Bültenimize abonelik, ilgili kişi tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Veri konusunun haber bülteni için bize vermiş olduğu kişisel verilerin depolanmasına izin, herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Onayı iptal etmek amacıyla, her bültende ilgili bir link bulunmaktadır. Haber bülteninden herhangi bir zamanda, doğrudan kontrolörün web sitesinden çıkmak veya denetleyiciyi farklı bir şekilde bilgilendirmek de mümkündür.

8. Bülten takibi

PREMIUMCOM GMBH haber bültenlerinde izleme pikselleri bulunur. İzleme pikseli, günlük dosyası kaydını ve günlük dosyası analizini etkinleştirmek için HTML biçiminde gönderilen e-postalara katıştırılmış minyatür bir grafiktir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarısının veya başarısızlığının istatistiksel olarak değerlendirilmesini sağlar. Gömülü izleme pikseline dayanarak, PREMIUMCOM GMBH bir e-postanın bir veri sahibi tarafından açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve e-postadaki hangi bağlantıların veri konusu tarafından çağrıldığını anlayabilir.

Haber bültenlerinde yer alan izleme pikselleri aracılığıyla toplanan bu kişisel veriler, haber bülteninin gönderimini optimize etmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini veri sahibinin çıkarlarına daha iyi uyarlamak için veri denetleyicisi tarafından saklanır ve değerlendirilir. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz. Etkilenen kişiler, herhangi bir zamanda, çift katılma prosedürü kullanılarak yapılan ayrı ayrı onay beyanını iptal etme hakkına sahiptir. İptal edildikten sonra, bu kişisel veriler denetleyici tarafından silinecektir. Haber bülteninden çıkarsanız, PREMIUMCOM GMBH bunu otomatik olarak bir iptali olarak yorumlar.

9. Web sitesi üzerinden iletişim seçenekleri

Yasal düzenlemeler nedeniyle, PREMIUMCOM GMBH web sitesi, şirketimizle hızlı elektronik iletişim kurmamızı ve bizimle doğrudan iletişim kurmanızı sağlayan bilgiler içermektedir. Bir veri öznesi, e-posta yoluyla veya bir iletişim formu aracılığıyla veri denetleyicisine başvurursa, veri sahibi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Veri kontrolörüne konu olan bir veriden gönüllü olarak iletilen bu tür veriler, veri sahibinin işlenmesi veya temas ettirilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz.

10. Web sitesinde blogda yorumlar

PREMIUMCOM GMBH, kullanıcılara, denetleyicinin web sitesinde bulunan bir blogda bireysel blog yayınlarına bireysel yorumlar bırakma fırsatı sunar. Blog, genellikle herkesin erişebildiği ve blog yazarları veya web blogcuları olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin blog yayınlarında makale gönderebileceği veya düşüncelerini yazabileceği bir portaldır. Blog gönderileri genellikle üçüncü taraflar tarafından yorumlanabilir.

Etkilenen bir kişi bu web sitesinde yayınlanan blogda bir yorum bırakırsa, yalnızca ilgili kişi tarafından bırakılan yorumları değil, aynı zamanda yorum girişi zamanı ve ilgili kişi tarafından seçilen kullanıcı adı (takma isim) hakkında bilgiler kaydedilir ve yayınlanır. Ayrıca, veri konusunun İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresi de kaydedilir. IP adresinin bu şekilde saklanması güvenlik nedenleriyle ve veri konusunun üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi veya yasa dışı içerik yayınlaması durumunda yorum göndermesi durumunda yapılır. Bu nedenle, bu tür kişisel verilerin depolanması, kontrolörün kendi çıkarınadır, böylece ihlal durumunda çıkarılabilir. Bu kişisel bilgilerin kanunen veya denetçinin yasal savunması gerektirmediği sürece, üçüncü şahıslara ifşa edilmesi yasaktır.

11. Web sitesinde blogdaki yorumlara abone olun

PREMIUMCOM GMBH blogunda yapılan yorumlar prensip olarak üçüncü taraflarca abone olabilir. Özellikle, bir yorumcunun belirli bir blog yazısı üzerine yorum yaptıktan sonra yorumlara abone olması mümkündür.

Etkilenen bir kişi yorumlara abone olmayı seçerse, denetleyici, belirtilen e-posta adresinin sahibinin onlar için olup olmadığını iki kez kontrol etmek için otomatik bir onay e-postası gönderir Seçenek karar verdi. Yorumlara abone olma seçeneği herhangi bir zamanda sonlandırılabilir.

12. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Depolama amaca ulaşmak için gerekli süre boyunca, söz konusu kişinin işlenen veri kontrolörü ve saklar kişisel verilerin veya kanun veya veri kontrolörü yönetmeliklerde Avrupa direktifleri ve yönetmelikler bağışçılardan veya diğer milletvekilleri tarafından izin verilmesi durumunda için sağlandı.

Depolama amacının ihmal edilmesi durumunda veya Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri veya diğer ilgili yasa koyucuların öngördüğü bir depolama süresi dolduğunda, kişisel veriler yasal hükümlere göre rutin olarak bloke edilir veya silinir.

13. Veri sahibinin hakları

 • a) Onay hakkı

  Her bir veri konusunun, denetleyicinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini onaylamasını istemek için, Avrupa Düzenleyicileri ve Düzenleyicileri tarafından verildiği gibi bir hakkı vardır. Etkilenen bir kişi bu onaylama hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

 • b) Bilgi edinme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktif ve Düzenleyici Otorite tarafından, kendisinde saklanan kişisel veriler ve bu bilgilerin bir kopyası hakkında ücretsiz olarak veri denetleyici bilgisinden ücretsiz olarak elde etme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, Avrupa yasa koyucu ve düzenleyici, veriyi aşağıdaki bilgilerle sağlamıştır:

  • işlem amaçları
  • işlenen kişisel verilerin kategorileri
  • Kişisel verilerin açıklandığı veya henüz açıklanmadığı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar için
  • mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri
  • kendisiyle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya sorumlu bir kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işleme itiraz etme hakkının varlığı
  • Denetim otoritesine itiraz etme hakkının varlığı
  • Kişisel veriler veri konusundan toplanmazsa: Verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler
  • Madde 22 1 Abs.4 ve DS-GMO ve uygun profil dahil otomatik bir karar verme varlığı, - en azından bu durumlarda - katılan mantık ve kapsam ve ilgili kişi için böyle işlemenin istenen etkisi hakkında anlamlı bilgiler

  Ek olarak, veri konusu, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına dair bir erişim hakkına sahiptir. Bu durumda, veri konusu, havale ile bağlantılı olarak ilgili garantiler hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

  İlgili taraf bu bilgiyi kullanma hakkına sahip olmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla temas kurabilir.

 • c) Düzeltme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından kendisine ait yanlış kişisel bilgilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri konusu, işlemin amaçlarını göz önünde bulundurarak tamamlayıcı bir beyanname dahil olmak üzere eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

  Etkilenen bir kişi, bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • d) Silme hakkı (unutulma hakkı)

  kişisel verilerin işlenmesi karışan herhangi bir kişi aşağıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve işleme gerekli değildir sürece sürece kendine ait kişisel veriler, hemen silineceğini sorumlu kişi gerektirecek Avrupa politikası ve yasama tarafından verilen hakkına sahiptir:

  • Kişisel veriler, bu tür amaçlarla toplanmış veya artık gerekli olmayan işlenmişlerdir.
  • Veri konusu 6 desteklenen bir DS-GMO etmektedir. Resimler. 1 para işleme. 9 DS-GMO veya Art. 2 paragraf bir nokta üzerinde izin çeker, ve işlem için başka türlü yasal olarak bir eksikliği vardır.
  • kişi, ilgili -acak Sanat. 21 para. 1 DS-GDO işleme nesne, ve işlenmesi için hiçbir öncelikli meşru zeminler önce vardır veya Art. 21 paragrafına göre hareket. için 2 DS-GDO muhalefet kişi uyarınca işlem, bir.
  • Kişisel veriler yasa dışı bir şekilde işlendi.
  • Kişisel verilerin silinmesi, kontrolörün tabi olduğu Birlik ya da ulusal yasalar uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.
  • Kişisel veriler 8 DS-GVO'ya ait 1 paragrafına göre sunulan bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin olarak toplanmıştır.

  Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi PREMIUMCOM GMBH tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini isterse, istedikleri zaman kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilir. PREMIUMCOM GMBH çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini talep edecektir.

  Kişisel veriler PREMIUMCOM GMBH tarafından halka duyurulmuşsa ve şirketimiz, kişisel verileri silmek için Madde 17 Para 1 GDPR uyarınca sorumlu bir kişi olarak sorumluysa, PREMIUMCOM GMBH mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak uygun önlemleri alacaktır. Yayınlanan kişisel verileri işleyen diğer veri denetleyicilerine, veri sahibinin diğer tüm veri denetleyicilerinden sildiğini bildirmek için, bu kişisel verilere tüm bağlantıların silinmesi veya bu kişisel verilerin kopyalanması veya çoğaltılması işleme gerekmediği sürece talep etmiştir. PREMIUMCOM GMBH çalışanı, bireysel durumlarda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

 • e) İşlemeyi kısıtlama hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, aşağıdaki koşullardan birinin uygulanması durumunda denetleyicinin işlemeyi kısıtlamasını gerektirmesi için Avrupa yönergesinin ve düzenleyici makamın verdiği haklara sahiptir:

  • Kişisel verilerin doğruluğu, kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesini sağlayan bir süre için veri konusu tarafından kontrol edilir.
  • İşlem yasal değildir, veri konusu kişisel verileri silmeyi reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını ister.
  • Kontrolör, işlem yapmak için artık kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak veri konusu, yasal iddiaları ileri sürmeleri, kullanmaları veya savunmaları için gereklidir.
  • Söz konusu kişi işlemeye karşı itirazı vardır. 21 paragraf 1 DS-GVO ve sorumlu kişinin meşru nedenlerinin, söz konusu kişininkilerden daha ağır olup olmadığı henüz belli değildir.

  Yukarıdaki koşullardan biri yerine getirilirse ve bir veri sahibi PREMIUMCOM GMBH tarafından saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, istedikleri zaman kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilir. PREMIUMCOM GMBH çalışanı, işlemin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

 • f) Veri taşınabilirliği hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinde rol oynayan herhangi bir kişi yapılandırılmış, tutarlı ve makine tarafından okunabilir formatta bir ücret söz konusu kişi tarafından sağlandı onlar kişisel verileri almak Avrupa direktifleri ve yönetmelikler bağışçılar tarafından verilen hakkına sahiptir. Ayrıca rızasına işleme Sanat göre bu, kişisel verilerin hakkı verilmiştir hangi sorumlu olanlar, tarafından engellenmeden başka bir ücret için bu verileri göndermek zorundadır sağladı. 6 para. 1 bir DS-GDO veya Art etmektedir. 9 Abs . 2 bir DS-GDO veya işaret Sanat. 6 para. DS-GMO b 1 mektup tabanlı ve işleme otomatik yöntemlerle gerçekleşir işleme kamu yararına olan bir görevin yerine getirilmesi için gerekli değildir şartıyla uygun olarak bir sözleşme üzerinde veya Sorumlu kişiye atanan kamu otoritesinin kullanılmasında.

  Bu teknik olarak mümkündür ve hukuk eğer Dahası, Art. 20 paragraf. 1 DS-GMO altındaki veri taşınabilirlik haklarını kullanmada ilgili kişinin, kişisel veriler farklı bir ücret bir ücret doğrudan transfer olduğunu elde etmek, Bu, başkalarının hak ve özgürlüklerinin etkilenir gelmez.

  Veri taşınabilirliği hakkını savunmak için, veri sahibi herhangi bir zamanda bir PREMIUMCOM GMBH çalışanıyla iletişim kurabilir.

 • g) İtiraz hakkı

  kişisel verilerin işlenmesi karışan herhangi bir kişi Mad. 6 paragraf temelinde kişisel verilerin kendilerini ilgilendiren işleme herhangi bir zamanda kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerden dolayı Avrupa direktifler ve yönetmelikler donör tarafından verilen hakkına sahiptir. 1 e harfi veya f DS-GVO bir itiraz alır. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir.

  İtiraz durumunda, PREMIUMCOM GMBH, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini aşan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremedikçe veya işlem, iddia, egzersiz veya savunma görevi gördüğünde kişisel verileri artık işlemeyecektir. yasal taleplerin.

  PREMIUMCOM GMBH doğrudan posta çalıştırmak için kişisel verileri işlerse, veri sahibinin herhangi bir zamanda bu tür reklamlar için kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı vardır. Bu, doğrudan reklamcılığa bağlı olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibi doğrudan pazarlama amacıyla PREMIUMCOM GMBH işlemeye itiraz ederse, PREMIUMCOM GMBH artık bu amaçla kişisel verileri işlemeyecektir.

  Buna ek olarak, ilgili kişi, PREMIUMCOM GMBH'de bilimsel veya tarihi araştırma amacıyla veya Madde 89 Para 1 XNUMX DS- uyarınca istatistiksel amaçlarla yürütülen, kendi durumlarından kaynaklanan nedenlerle, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine karşı hakka sahiptir. GDO'lar, kamu yararına bir görevi yerine getirmek için böyle bir işlem gerekmedikçe, bir itirazda bulunabilirler.

  İtiraz hakkını kullanmak için, veri sahibi herhangi bir PREMIUMCOM GMBH çalışanıyla veya doğrudan başka bir çalışanla iletişim kurabilir. Veri sahibi ayrıca, teknik spesifikasyonları kullanan otomatik prosedürler vasıtasıyla, 2002/58 / EC sayılı Direktiften bağımsız olarak, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile ilgili olarak itiraz etme hakkını kullanmakta serbesttir.

 • h) Profil oluşturma dahil münferit durumlarda otomatik kararlar

  Yasal etkiye içinde izlerken veya önemli ölçüde benzer bir şekilde onu etkileyen konu dayalı karar olmak - profilleme dahil - kişisel verilerin işlenmesi karışan herhangi bir kişi, bir değil, sadece otomatik işleme Avrupa direktifleri ve yönetmelikler bağışçılar tarafından verilen hakkına sahiptir karar (1) veri konu ve sorumlu kişi arasında bir sözleşme yapılması veya performansı için değil gerekli olduğu veya bağlı Birliği veya ücrete tabidir Üye Devletlerin, yasalarına (2) eğer izin ve bu mevzuatın yeterli önlemler almaktadır bireyin açık izni ile yapılır hak ve özgürlükleri ve veri konu veya (3) meşru çıkarlarının korunması dahil.

  Karar (1) veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin yapılması veya yerine getirilmesi için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık onayı ile verilirse, PREMIUMCOM GMBH hak ve özgürlüklerin yanı sıra haklı olanları korumak için uygun önlemleri alır En azından sorumlu kişi adına bir kişinin müdahalesini alma, kendi konumlarını belirleme ve karara itiraz etme hakkını içeren veri sahibinin çıkarlarını korumak.

  Veri konusu otomatik karar verme haklarını talep etmek istiyorsa, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

 • i) Veri koruma kanunu kapsamında rızayı geri çekme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa direktifi ve düzenleyici makam tarafından verilen, kişisel verilerin işlenmesine her zaman izin vermeyi iptal etme hakkına sahiptir.

  Eğer veri konusu rıza çekme hakkını ileri sürmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

14. Başvurularda ve başvuru sürecinde veri koruması

İşlemden sorumlu kişi, başvuru sürecini yürütmek amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşlem elektronik olarak da yapılabilir. Bu, özellikle başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik olarak, örneğin e-posta veya web sitesindeki bir web formu aracılığıyla işlemden sorumlu kişiye göndermesi durumunda geçerlidir. İşlemden sorumlu kişi bir başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi imzalarsa, iletilen veriler yasal hükümlere uygun olarak iş ilişkisinin işlenmesi amacıyla saklanacaktır. İşlemden sorumlu kişi, başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yapmazsa, silme işleminin işlemden sorumlu kişinin diğer herhangi bir meşru menfaati ile çelişmemesi koşuluyla, ret kararının bildirilmesinden iki ay sonra başvuru belgeleri otomatik olarak silinecektir. Bu anlamda bir diğer meşru menfaat, örneğin Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki işlemlerde ispat yükümlülüğüdür.

15. AddThis Kullanımı ve Kullanımı için Gizlilik Politikası

Kontrolör, bu web sitesindeki AddThis bileşenlerini entegre etmiştir. EkleBu bir sık ​​kullanılan yer imi sağlayıcısıdır. Hizmet, web sitelerinin düğmelerle basitleştirilmiş bir şekilde işaretlenmesini sağlar. AddThis bileşenini fareyle gezdirerek veya üzerine tıklayarak, yer imi ve paylaşım servislerinin bir listesi görüntülenir. AddThis, 15 milyonlarca İnternet tarafında kullanımdadır ve Düğmeler, işletme şirketinin bilgilerine göre yılda 20'in üzerinde defalarca belirtilir.

AddThis, Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, ABD tarafından işletilmektedir.

Denetleyici tarafından işletilen ve bir AddThis bileşeninin entegre edildiği bu web sitesinin ayrı sayfalarından biri, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki Internet tarayıcısının ilgili AddThis bileşeninden otomatik olarak veri toplamasına neden olur. İnternet sitesi www.addthis.com. Bu teknik prosedür kapsamında AddThis, ziyaret konusu hakkında bilgi alır ve bu web sitesinin hangi somut tek sayfasının veri konusu tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sistemi tarafından kullanılır. Ayrıca, AddThis, veri konusu tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin IP adresi, internet tarayıcı türü, tarayıcı dili, web sitemizden erişilen web sitesi, web sitemizi ziyaret etmenin tarihi ve saati hakkında bilgi almaktadır. AddThis, bu verileri anonim kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanır. AddThis’e bu şekilde iletilen veriler ve bilgiler, AddThis’in ve ayrıca AddThis’in bağlı kuruluşlarının veya bağlı kuruluşlarının, özellikle denetleyici sitelerinin kullanıcılarını kişiselleştirilmiş ve ilgi alanına dayalı reklamcılıkla hedeflemesini sağlar.

AddThis, şirket tarafından belirlenen bir çerezi temel alan kişiselleştirilmiş ve ilgi alanına dayalı reklamları görüntüler. Bu çerez, veri konusu tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin bireysel sörf davranışını analiz eder. Çerez, web sayfalarının ziyaretlerini bilgisayar sisteminden saklar.

Etkilenen kişi, yukarıda gösterildiği gibi web sitemizden çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve istediği zaman kullanılan İnternet tarayıcısının ayarlanması yoluyla çerezlerin ayarlanması ile kalıcı olarak çelişir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, AddThis'in ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önler. Ek olarak, AddThis zaten ayarlanmış olan çerezler bir Internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları ile herhangi bir zamanda silinebilir.

Veri konusu ayrıca kişisel verilerin AddThis tarafından işlenmesine kalıcı olarak karşı çıkma seçeneğine de sahiptir. Bunun için ilgili kişinin, http://www.addthis.com/privacy/opt-out bağlantısının altındaki seçmeli bırakma çerezini ayarlayan çıkar düğmesine basması gerekir. Muhalefete aykırı bırakma çerezi, veri konusu tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sistemine yerleştirilecektir. Etkilenen kişinin sistemindeki çerezler bir temyizden sonra silinirse, veri konusu bağlantıyı tekrar ziyaret etmeli ve yeni bir kapsam dışı bırakma çerezi ayarlamalıdır.

Ancak, kapsam dışı bırakma tanımlama bilgisini ayarlayarak, denetleyicinin internet sitelerinin artık veri konusu tarafından tam olarak kullanılamaması olasılığı vardır.

Uygulanabilir AddThis gizlilik politikası http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy adresinde bulunabilir.

16. Etracker uygulaması ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

Kontrolör, bu web sitesinde etracker şirketinin bileşenlerini entegre etmiştir. Etracker bir web analiz hizmetidir. Web analizi, ziyaretçilerin web sitelerine davranışları hakkında verilerin toplanması, toplanması ve değerlendirilmesidir. Bir web analiz hizmeti, diğer şeylerin yanı sıra, bir veri sahibinin web sitesine bir web sitesine (yönlendiren olarak adlandırılır) hangi web sitesinin alt sayfalarına erişildiğini veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiğini toplar. Bir web analizi esas olarak bir web sitesini optimize etmek ve internet reklamcılığının maliyet-fayda analizi için kullanılır.

Etracker'ın işletme şirketi etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Almanya'dır.

Etracker veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Hangi çerezler yukarıda açıklanmıştır. Bu web sitesinin, denetleyici tarafından çalıştırılan ve bir etracker bileşeninin entegre edildiği sayfalarından birine her erişildiğinde, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısından, pazarlama verilerini işlemek için ilgili etracker bileşeni tarafından otomatik olarak istenir. - Optimizasyon amacıyla etracker'a gönderilecek. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, etracker daha sonra sahte kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılan veriler hakkında bilgi edinir. Bu şekilde elde edilen kullanıcı profilleri, kontrolörün web sitesine erişen ve web sitesini iyileştirmek ve optimize etmek amacıyla değerlendirilen veri sahibinin davranışını analiz etmek için kullanılır. Etracker bileşeni aracılığıyla toplanan veriler, veri sahibinin önceden ve açık onayı olmadan veri sahibini tanımlamak için kullanılmaz. Bu veriler kişisel verilerle veya aynı takma adı içeren diğer verilerle birleştirilmez.

İlgili kişi, yukarıda açıklandığı gibi web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını, kullanılan internet tarayıcısının karşılık gelen bir ayarı aracılığıyla istediği zaman engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, aynı zamanda etracker'ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez ayarlamasını da önleyecektir. Ayrıca, etracker tarafından önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, bu web sitesinin kullanımı ve bu verilerin etracker tarafından işlenmesi ile ilgili olarak etracker çerezi tarafından üretilen verilerin toplanmasına itiraz etme ve bunları engelleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, ilgili kişinin http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb bağlantısının altındaki çerezden çıkma çerezini ayarlayan çerez ayar düğmesine basması gerekir. İtiraz ile belirlenen devre dışı bırakma çerezi, ilgili kişi tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sisteminde saklanır. Bir itirazdan sonra veri sahibinin sistemindeki çerezler silinirse, veri sahibinin bağlantıyı tekrar araması ve yeni bir devre dışı bırakma çerezi ayarlaması gerekir.

Ancak, kapsam dışı bırakma tanımlama bilgisini ayarlayarak, denetleyicinin internet sitelerinin artık veri konusu tarafından tam olarak kullanılamaması olasılığı vardır.

Etracker'ın geçerli veri koruma düzenlemelerini https://www.etracker.com/de/datenschutz.html adresinde bulabilirsiniz.

17. Facebook'un uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Denetleyici, şirketin Facebook'un bileşenlerini bu web sitesinde topladı. Facebook bir sosyal ağdır.

Sosyal bir ağ, İnternet tabanlı bir sosyal buluşma mekanıdır; kullanıcıların tipik olarak birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal alanda etkileşim kurmasına olanak veren bir çevrimiçi topluluktur. Bir sosyal ağ, görüş ve deneyimlerin alışverişi için bir platform görevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya ticari bilgiler sunmasına izin verebilir. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğrafları yüklemesine ve arkadaşlık istekleri aracılığıyla sosyalleşmesine izin verir.

Facebook'un işletme şirketi Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD'dir. Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişiler, etkilenen bir kişi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, Facebook Ireland Ltd., 4 Büyük Kanal Meydanı, Grand Canal Limanı, Dublin 2, İrlanda'dır.

Her çağrı denetleyicisi tarafından ve hangi bir Facebook bileşende işletilmektedir Bu web sitesinin bireysel sayfalardan biri tarafından (Facebook eklentisi) entegre edilmiştir, söz konusu kişinin bilgi teknolojisi sisteminde Internet tarayıcısı ilgili Facebook üzerinden otomatik olarak Bileşen, Facebook'un karşılık gelen Facebook bileşeninin indirilmesine neden oluyor. Tüm Facebook eklentilerine genel bakış https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US adresinde bulunabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, Facebook, web sitemizin hangi alt tarafının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

kişi Facebook'ta aynı anda kaydedilir Eğer Facebook ilgili kişi tarafından ve her birinin süresi etkilenen kişiyi ziyaret web sitemizin hangi somut alt sitemizden, kalmak boyunca her çağrı sitemize ile tanır. Bu bilgi Facebook bileşeni aracılığıyla toplanır ve Facebook tarafından veri konusunun ilgili Facebook hesabına atanır. kişinin bir "Beğen" düğmesi gibi bizim web Facebook düğmeleri, entegre veya kişiye bir yorum verir üzere noter işletilen, Facebook ilgilinin ve mağazalar bu kişisel verilerin kişisel Facebook kullanıcı hesabına bu bilgiyi atar ,

Facebook, web sitemize erişirken aynı zamanda Facebook'ta oturum açmışsa, veri konusu web sitemizi ziyaret etmiş olan Facebook bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır; Bu, kişinin Facebook bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilginin Facebook'a aktarılması, veri konusu tarafından aranmazsa, web sitemizi aramadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak havale işlemini engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinde yayınlanan veri politikası, Facebook'un kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca Facebook'un veri konusunun gizliliğini korumak için sunduğu seçenekleri açıklıyor. Ayrıca, Facebook'a veri aktarımını bastırmayı mümkün kılan farklı uygulamalar mevcuttur. Bu tür uygulamalar Facebook'a veri aktarımını bastırmak için kullanılan veriler tarafından kullanılabilir.

18. Amazon Üyelik Programı'nın Kullanım ve Kullanım Koşulları İçin Gizlilik Politikası

Amazon Ortaklık Programında bir katılımcı olarak denetleyici, bu sitede Amazon bileşenlerini entegre etmiştir. Amazon bileşenleri Amazon tarafından Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.com, BuyVIP.com, Amazon.fr dahil olmak üzere çeşitli Amazon Grubu web sitelerinde reklam verenlere yardımcı olmak için Amazon tarafından tasarlandı. , Amazon.it ve Amazon.es. Arabuluculuk yapmak için bir komisyon ödemesine karşı BuyVIP.com. Denetleyici, Amazon bileşenlerini kullanarak reklam geliri sağlayabilir.

Bu Amazon bileşenlerinin işletim şirketi Amazon AB S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Lüksemburg, Lüksemburg'dur.

Amazon, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez koyar. Hangi çerezler yukarıda açıklanmıştır. Kontrolör tarafından işletilen ve bir Amazon bileşeninin entegre edildiği bu web sitesinin tek tek sayfalarından birinin her biri, ilgili kişinin bilişim teknolojisi sistemindeki Internet tarayıcısı otomatik olarak ilgili Amazon bileşeninden kaynaklanır. Çevrimiçi reklamcılığın amaçları ve Amazon'a yönelik komisyonların faturalandırılması. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, Amazon, Amazon tarafından alınan siparişlerin kaynağını takip etmek ve daha sonra komisyon mutabakatına izin vermek için Amazon'un kullandığı kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin farkında olacaktır. Diğer şeylerin yanı sıra, Amazon, kişinin web sitemizdeki bir iş ortağı bağlantısına tıkladığını anlıyor.

Etkilenen kişi, yukarıda belirtilen şekilde, internet tarayıcısının uygun bir şekilde ayarlanması yoluyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Amazon'un ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez koymasını da engelleyecektir. Ek olarak, Amazon tarafından ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ek bilgiler ve Amazon'un gizlilik politikası https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401 adresinde bulunabilir.

19. Getty Images Images Kullanma ve Kullanma Gizlilik Politikası

Kontrolör, bu web sitesindeki Getty Images'den bileşenlere entegre edilmiştir. Getty Images bir Amerikan resim ajansıdır. Bir resim ajansı, piyasada resim ve diğer resimler sunan bir şirkettir. Resim ajansları genellikle fotoğraf, illüstrasyon ve film materyali pazarlar. Çeşitli internet siteleri, özellikle internet sitesi operatörleri, yazılı ve TV medya editörleri ve reklam ajansları editörleri, kullandıkları resimleri bir imaj ajansı aracılığıyla lisanslar.

Getty Images bileşenleri, Getty Images International, 1st Kat, Herbert Binası, Park, Carrickmines, Dublin 18, İrlanda tarafından işletilmektedir.

Getty Images, Stock Image'ın (muhtemelen ücretsiz) gömülmesine izin verir. Yerleştirme, bir üçüncü taraf web sitesi tarafından sağlanan ve daha sonra kendi web sitesinde görünen, metin, video veya görüntü verileri gibi belirli harici içeriğin birleştirilmesi veya bütünleştirilmesidir. Gömmek için sözde gömme kodu kullanılır. Gömme kodu, bir web sitesine bir İnternet sitesi operatörü tarafından entegre edilen bir HTML kodudur. Bir gömme kodu bir web sitesi operatörü tarafından entegre edilmişse, diğer web sitesinin harici içeriği varsayılan olarak bir web sitesi ziyaret edilir edilmez derhal görüntülenir. Yabancı içeriği görüntülemek için, harici içerik doğrudan diğer web sitesinden yüklenir. Getty Images, içeriği yerleştirme hakkında daha fazla bilgiyi http://www.gettyimages.com/resources/embed adresinde sunmaktadır.

Getty Images'den görüntülerin görüntü gösterimini sağlayan embed kodunun teknik olarak uygulanmasıyla, internet sitesine erişim sağlayan İnternet bağlantısının IP adresi, web sitemize erişti. Ek olarak, Getty Images web sitemizi, kullanılan tarayıcı türünü, tarayıcı dilini, erişimin zamanını ve süresini toplar. Ek olarak, Getty Images, ziyaret ettiğimiz kişinin hangi alt sitelerden ziyaret ettiği ve hangi linklerin tıklandığı, web sitemizi ziyaret ederken konunun yaptığı diğer etkileşimler hakkında bilgi olan navigasyon bilgileri toplayabilir. Bu veriler Getty Images tarafından saklanabilir ve değerlendirilebilir.

Ek bilgi ve geçerli Getty Images Gizlilik Politikası, https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy adresinde bulunabilir.

20. Google AdSense’in Kullanım ve Kullanımına İlişkin Gizlilik Politikası

Kontrolör bu web sitesinde Google AdSense’i entegre etti. Google AdSense, üçüncü taraf reklam arabuluculuğu sağlayan çevrimiçi bir hizmettir. Google AdSense, ilgili üçüncü taraf web sitesinin içeriğine uygun olarak üçüncü taraf web sitelerinde görüntülenen reklamları seçen bir algoritmaya dayanmaktadır. Google AdSense, bireysel kullanıcı profilleri oluşturarak uygulanan İnternet kullanıcısının ilgi alanına dayalı hedeflemesine izin verir.

Google AdSense bileşeni, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda tarafından işletilmektedir.

Google AdSense bileşeninin amacı sitemizde reklamlar dahil edilmesi. Google AdSense ilgili kişinin bilgi teknolojisi sisteminde bir çerez koyar. Çerezler nelerdir, zaten yukarıda açıklanmıştır. alfabe Inc.'in çerez ayarla, Web sitemizin kullanımını analiz etmek. Her çağrı denetleyicisi tarafından ve hangi bir Google AdSense bileşeni entegre edilmiştir ameliyat olduğu bu web sitesinin tek tek sayfalardan biri olarak, Internet tarayıcısı otomatik olarak ilgili Google AdSense bileşeni tarafından ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerinde başlatılır Online reklamcılık çalışmaları ve alfabe Inc için komisyon çözüme veri iletimi için .. Bu prosedür kapsamında, teknik alfabe A.Ş., ziyaretçiler ve tıklama kökeni ve sonuç olarak hüküm hesaplamaları sağlayan diğer şeyler arasında Alfabe Inc.'in ilgi, ilgili kişinin IP adresini izlemek için gibi, kişisel verilerin bilgi elde eder.

Etkilenen kişi, yukarıda belirtilen şekilde, internet tarayıcısının uygun bir şekilde ayarlanması yoluyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Alfabe Inc.'in ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerine bir çerez koymasını da engelleyecektir. Ek olarak, Alfabe Inc. tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Google AdSense, ayrıca sözde Web işaretçileri kullanır. Bir sayma piksel bir kütük kaydının ve istatistiksel bir analiz gerçekleştirilebilir, böylece bir günlük analiz izin vermek için web sayfaları gömülü olduğu bir küçük resimdir. Bir web sitesi ilgili bir kişi ve hangi bağlantılar tarafından açıldığında ve ilgili kişi tarafından tıklandığını eğer alfabe A.Ş. gömülü web işaretçileri görebilirsiniz. Web işaretleri, diğer şeyler arasında, bir web sitesine ziyaretçi akışını değerlendirmek kullanılır.

Google AdSense, görüntülenen reklamları toplamak ve faturalandırmak için gereken IP adresi de dahil olmak üzere kişisel bilgileri ve bilgileri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Alfabe Inc. Bu kişisel bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır ve işlenir. Alfabe A.Ş., teknik süreçte toplanan kişisel bilgileri üçüncü taraflara devredebilir.

Google AdSense, https://www.google.com/intl/en/adsense/start/ adresinde açıklanacaktır.

21. Google Analytics'in uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri (anonimleştirme işleviyle birlikte)

veri kontrolörü Bu sitedeki bileşeni Google Analytics (anonim fonksiyonu ile) entegre etmiştir. Google Analytics'in bir web analitik hizmetidir. Web analitiği ziyaretçilerin tarama davranışına toplanması, derlenmesi ve verilerin analizidir. Bir web hizmeti analiz web sitesinin alt sayfaları erişilen veya ne sıklıkta ve bir alt gözlendi hangi kalış süresi için hangi bir internet (sözde yönlendiren), gelmek üzere noter bir kişinin olduğu web sitesinde başka verilerle birlikte algılar. Bir web analiz ağırlıklı bir web sitesi ve internet reklamcılığı maliyet-fayda analizini optimize etmek için kullanılır.

Google Analytics bileşeni Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda tarafından işletilmektedir.

İşlemden sorumlu kişi, Google Analytics aracılığıyla web analizi için "_gat._anonymizeIp" eklemesini kullanır. Bu ekleme ile, ilgili kişinin İnternet bağlantısının IP adresi kısaltılır ve İnternet sayfalarımıza Avrupa Birliği'nin bir üye devletinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının başka bir imzacısından erişilirse Google tarafından kısaltılır ve anonim hale getirilir. Burada IP takibini kapatabilirsiniz Google Analytics devre dışı bırak .

Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemizdeki ziyaretçi akışlarını analiz etmektir. Google, veri ve diğer şeylerin yanı sıra, elde edilen bilgileri kullanır birlikte bizim için sitemizde faaliyetleri göstermek çevrimiçi raporları koymak amacıyla sitemize kullanımını değerlendirmek ve bizim internet hizmetlerinin kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sunan.

Google Analytics, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sisteminde bir çerez kullanır. Hangi çerezler yukarıda açıklanmıştır. cookie ayarlayarak, Google Web sitemizin kullanımını analiz etmek mümkündür. Her çağrı denetleyicisi tarafından ve hangi bir Google Analytics bileşeni entegre edilmiştir ameliyat olduğu bu web sitesinin tek tek sayfalardan biri olarak, Internet tarayıcısı otomatik olarak ilgili Google analytics bileşen tarafından ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerinde başlatılır Çevrimiçi analiz amacıyla Google'a veri göndermek için. Bu endüstriyel sürecin bir parçası olarak Google, diğer şeylerin yanı sıra, Google'ı hizmet ilgili kişinin, ziyaretçiler ve tıklama kökenli IP adresini izlemek ve sonuç olarak hüküm hesaplamaları sağlayacak gibi kişisel veriler hakkında bilgilendirilir.

Çerez, erişim süresi, erişimin yapıldığı yer ve veri konusu tarafından site ziyaretlerinin sıklığı gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri depolar. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, veri konusunun kullandığı İnternet bağlantısının IP adresi de dahil kişisel bilgileriniz Amerika Birleşik Devletleri'nde Google'a aktarılır. Bu kişisel bilgiler Google’da Amerika’da saklanır. Google, teknik süreçten toplanan bu tür kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Etkilenen kişi, yukarıda belirtilen şekilde, internet tarayıcısının uygun bir şekilde ayarlanması yoluyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerinde bir çerez oluşturmasını da engelleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, İnternet tarayıcı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri konusu Google Analytics tarafından bu web sitesinin kullanımı için oluşturulan verilerin toplanması ve bu verilerin Google tarafından işlenmesi için itiraz etme ve bunları engelleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, kişi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinden bir tarayıcı eklentisi indirmeli ve yüklemelidir. Bu tarayıcı eklentisi, Google Analytics’e, Google Analytics’e web sitesi ziyaretleri ile ilgili hiçbir veri ve bilginin iletilemeyeceği konusunda bilgi verir. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir çelişki olarak kabul edilir. Veri konusunun bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinmiş, biçimlendirilmiş veya yeniden yüklendiyse, veri konusu Google Analytics'i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini yeniden yüklemelidir. Tarayıcı eklentisi, veri konusu veya kontrol alanındaki herhangi bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisini yeniden yüklemek veya yeniden etkinleştirmek mümkündür.

Ek bilgiler ve Google'ın gizlilik politikası https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/en.html adreslerinde bulunabilir. Google Analytics, https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ adresinde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

22. Google Yeniden Pazarlamanın Kullanımı ve Kullanımıyla İlgili Gizlilik Politikası

Denetleyici, bu web sitesine Google Yeniden Pazarlama hizmetlerini entegre etti. Google Yeniden Pazarlama, bir işletmenin daha önce şirketin web sitesinde bulunan bu tür İnternet kullanıcılarına reklam göstermesini sağlayan bir Google AdWords özelliğidir. Bu nedenle, Google Yeniden Pazarlama'nın entegrasyonu, bir şirketin kullanıcı dostu reklamlar oluşturmasına ve böylece İnternet kullanıcısı ile ilgili reklamları göstermesine olanak tanır.

Google Yeniden Pazarlama, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda tarafından işletilmektedir.

Google Yeniden Pazarlama'nın amacı, ilgi alanına dayalı reklamcılık göstermektir. Google Yeniden Pazarlama, reklamları Google Ağı yoluyla görüntülememize veya Internet kullanıcılarının kişisel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre düzenlenmiş diğer web sitelerinde görüntülememize olanak tanır.

Google Yeniden Pazarlama, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu, yukarıda çoktan açıklanmıştır. Tanımlama bilgisini ayarlayarak Google, daha sonra Google reklam ağının da üyesi olan web sitelerini ararsa web sitemizin ziyaretçisini tanıyabilir. Google Yeniden Pazarlama hizmetinin entegre edildiği bir web sitesine yapılan her ziyarette, kişinin İnternet tarayıcısı Google ile otomatik olarak tanınır. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, ilgiyle alakalı reklamları görüntülemek için Google’ın kullandığı IP adresi veya kullanıcının gezinme davranışı gibi kişisel veriler hakkında bilgi alır.

Çerez, veri konusu tarafından ziyaret edilen web sayfaları gibi kişisel bilgileri saklar. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, veri konusu tarafından kullanılan İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel bilgileriniz Amerika Birleşik Devletleri’nde Google’a aktarılacaktır. Bu kişisel bilgiler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreç boyunca toplanan bu kişisel bilgileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Etkilenen kişi, yukarıda belirtilen şekilde, internet tarayıcısının uygun bir şekilde ayarlanması yoluyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerinde bir çerez oluşturmasını da engelleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, İnternet tarayıcı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri konusu Google'ın ilgi alanına dayalı reklamcılığına itiraz etme fırsatına sahip. Bunu yapmak için, ilgili kişi, kullandıkları İnternet tarayıcılarının her birindeki www.google.com/settings/ads bağlantısına erişmeli ve orada istenen ayarları yapmalıdır.

Ek bilgiler ve Google'ın gizlilik politikası https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

23. Google AdWords'ün uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesine Google AdWords'ü entegre etmiştir. Google AdWords, reklamverenlerin Google'ın arama motoru sonuçlarına ve Google reklam ağına reklam yerleştirmesine olanak tanıyan bir internet reklamcılık hizmetidir. Google AdWords, bir reklamverenin belirli anahtar kelimeleri önceden tanımlamasına olanak tanır; bu sayede, bir reklam yalnızca, kullanıcı arama motoruyla anahtar kelimeyle ilgili bir arama sonucu çağırırsa, Google'ın arama motoru sonuçlarında görüntülenir. Google reklam ağında, reklamlar, otomatik bir algoritma kullanılarak ve daha önce tanımlanmış anahtar kelimeler dikkate alınarak konuyla alakalı web sitelerine dağıtılır.

Google AdWords, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda tarafından işletilmektedir.

Google AdWords'ün amacı, üçüncü taraf şirketlerin web sitelerinde ve Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında ilgi alanına uygun reklamlar göstererek ve web sitemizde üçüncü taraf reklamları göstererek web sitemizin reklamını yapmaktır.

İlgili bir kişi bir Google reklamı aracılığıyla web sitemize ulaşırsa, Google tarafından ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine sözde bir dönüşüm çerezi kaydedilir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi, otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve ilgili kişiyi tanımlamak için kullanılmaz. Çerezin süresi henüz dolmadıysa, dönüşüm çerezi, örneğin bir çevrimiçi alışveriş sisteminden alışveriş sepeti gibi belirli alt sayfalara web sitemizde erişilip erişilmediğini belirlemek için kullanılır. Dönüşüm çerezi, hem bizim hem de Google'ın, bir AdWords reklamı aracılığıyla web sitemize gelen ilgili bir kişinin satış oluşturup oluşturmadığını, yani bir satın alma işlemini tamamlayıp tamamlamadığını veya iptal edip etmediğini anlamamızı sağlar.

Dönüşüm çerezinin kullanımı yoluyla toplanan veriler ve bilgiler, Google tarafından web sitemiz için ziyaret istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, sırayla, AdWords reklamları aracılığıyla bize yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek, yani ilgili AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve AdWords reklamlarımızı gelecek için optimize etmek için tarafımızca kullanılır. Ne şirketimiz ne de diğer Google AdWords reklamverenleri, Google'dan ilgili kişinin kimliğini belirleyebilecek bilgiler almaz.

Dönüştürme çerezi, ilgili kişi tarafından ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, ilgili kişi tarafından kullanılan İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreç yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

İlgili kişi, yukarıda gösterildiği gibi, herhangi bir zamanda, kullanılan İnternet tarayıcısının ilgili bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin yerleştirilmesini engelleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüşüm çerezi yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Google AdWords tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, herhangi bir zamanda İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri konusu Google'ın ilgi alanına dayalı reklamcılığına itiraz etme fırsatına sahip. Bunu yapmak için, ilgili kişi, kullandıkları İnternet tarayıcılarının her birindeki www.google.com/settings/ads bağlantısına erişmeli ve orada istenen ayarları yapmalıdır.

Ek bilgiler ve Google'ın gizlilik politikası https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

24. Instagram uygulaması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, bu serviste Instagram hizmetinin bileşenlerini entegre etmiştir. Instagram, kullanıcıların fotoğraf ve videoları paylaşmalarına olanak tanıyan ve aynı zamanda diğer sosyal ağlara yaydıkları görsel-işitsel bir platform niteliğindeki bir hizmettir.

Instagram Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Meydanı, Grand Canal Limanı, Dublin 2 Ireland tarafından işletilmektedir.

Her çağrı bir Instagram bileşeni (Insta-düğme) entegre edildiği kontrolör tarafından çalıştırılan ve oldu Bu web sitesinin bireysel sayfalardan biri olarak, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sisteminde Internet tarayıcısı ilgili Instagram bileşeni üzerinden otomatik olarak Instagram ilgili bileşeninin bir temsilini indirmeye neden olur. Bu endüstriyel sürecin bir parçası olarak Instagram beton kaide ilgili kişinin sitemizi ziyaret edildiği hakkında bilgi sahibi olur.

Eğer veri konusu Instagram'a aynı anda giriş yapmışsa, Instagram, web sitemize yaptığımız her ziyareti, veri konusu tarafından ve web sitemizdeki ilgili kalış süresince, etkilenen kişinin ziyaret ettiği belirli alt sayfalarda tanır. Bu bilgi Instagram bileşeni üzerinden toplanır ve Instagram aracılığıyla etkilenen kişinin Instagram hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilen Instagram düğmelerinden birini etkinleştirirse, onunla aktarılan veri ve bilgiler ilgili kişinin kişisel Instagram kullanıcı hesabına atanır ve Instagram tarafından kaydedilir ve işlenir.

Instagram bileşeni aracılığıyla Instagram, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğinde, eşzamanlı olarak Instagram'da oturum açmış olması halinde, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini alır; Bu, kullanıcının Instagram bileşenini tıklatıp tıklatmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Etkilenen kişi bu bilgiyi Instagram'a iletmek istemiyorsa, ikincisi web sitemizi aramadan önce iletimin Instagram hesabından çıkış yapmasını engelleyebilir.

Daha fazla bilgi ve Instagram gizlilik yasaları https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ https://help.instagram.com/155833707900388 ve altında erişilebilir.

25. WordPress için Jetpack kullanmak ve kullanmak için Gizlilik Politikası

Denetleyici bu web sitesine Jetpack'i entegre etti. Jetpack, WordPress tabanlı bir İnternet sitesinin operatörüne ek işlevler sağlayan bir WordPress eklentisidir. Diğer şeylerin yanı sıra, Jetpack web sitesi operatörüne siteyi ziyaret edenlere genel bakış sağlar. İlgili katkıları ve yayınları veya sitedeki içeriği paylaşma yeteneğini göstererek, ziyaretçi sayısını artırmak da mümkündür. Ek olarak, güvenlik özellikleri Jetpack'e entegre edilmiştir, böylece Jetpack kullanan bir web sitesi kaba kuvvet saldırılarına karşı daha iyi korunur. Jetpack ayrıca, web sitesine yerleştirilen görüntülerin yüklenmesini optimize eder ve hızlandırır.

WordPress için Jetpack eklentisinin operatörü Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., İş Merkezi, 1 Nolu Aşağı Belediye Başkanı, Uluslararası Finansal Hizmetler Merkezi, Dublin 1, İrlanda'dır.

Jetpack, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu, yukarıda çoktan açıklanmıştır. Bu web sitesinin sayfalarından birine kontrolör tarafından erişildiğinde ve bir Jetpack bileşeninin tümleştirilmesinde, konunun bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısından otomatik olarak analiz için Jetpack bileşeni tarafından istenir Automattic'e göndermek için. Automattic, bu teknik sürecin bir parçası olarak, daha sonra saha ziyaretlerine genel bir bakış oluşturmak için kullanılacak verileri öğrenir. Elde edilen veriler, kontrolörün web sitesine erişen ve web sitesinin optimizasyonu amacıyla değerlendirilen veri konusunun davranışını analiz etmek için kullanılır. Jetpack bileşeni aracılığıyla toplanan veriler, veri konusunun önceden, açık ve açık rızası olmadan veri konusunu tanımlamak için kullanılmayacaktır. Veriler ayrıca Quantcast'te de belirtilmiştir. Quantcast, verileri Automattic ile aynı amaçlarla kullanır.

Etkilenen kişi, yukarıda gösterildiği gibi web sitemizden çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve istediği zaman kullanılan İnternet tarayıcısının ayarlanması yoluyla çerezlerin ayarlanması ile kalıcı olarak çelişir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, aynı zamanda Automattic / Quantcast'in ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önler. Ek olarak, Automattic tarafından önceden ayarlanmış çerezler, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri konusu, Jetpack çerez tarafından oluşturulan verilerin, bu web sitesinin kullanımı ve bu verilerin Automattic / Quantcast tarafından işlenmesi konusuna itiraz etme ve önleme seçeneğine sahiptir. Bunun için, ilgilenen kişinin https://www.quantcast.com/opt-out/ bağlantısının altındaki listeden çıkma düğmesine basması gerekir. İtiraza karşı çıkarılan çerez, veri konusu tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sistemine yerleştirilecektir. Etkilenen kişinin sistemindeki çerezler bir temyizden sonra silinirse, veri konusu bağlantıyı tekrar ziyaret etmeli ve yeni bir kapsam dışı bırakma çerezi ayarlamalıdır.

Ancak, kapsam dışı bırakma tanımlama bilgisini ayarlayarak, denetleyicinin internet sitelerinin artık veri konusu tarafından tam olarak kullanılamaması olasılığı vardır.

Automattic'in uygulanabilir gizlilik politikası https://automattic.com/privacy/ adresinde bulunabilir. Quantcast'in uygulanabilir gizlilik politikası https://www.quantcast.com/privacy/ adresinde bulunabilir.

26. LinkedIn Kullanım ve Kullanım Gizlilik Politikası

Denetleyici, bu web sitesinde LinkedIn Corporation'ın bileşenlerini entegre etti. LinkedIn, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarına bağlanmasına ve yeni iş ilişkileri kurmasına olanak tanıyan İnternet tabanlı bir sosyal ağdır. 400 milyon kayıtlı kişi, 200'ten daha fazla ülkede LinkedIn kullanıyor. Bu, LinkedIn'yi şu anda iş bağlantıları ve dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden biri için en büyük platform yapar.

LinkedIn'nin işletme şirketi LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ABD'dir. ABD dışında, gizlilik sorunları LinkedIn Ireland, Gizlilik Politikası Sorunları, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda tarafından ele alınmaktadır.

Bir LinkedIn bileşeni (LinkedIn eklentisi) olan web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, bu bileşen konu tarafından kullanılan tarayıcıya, LinkedIn bileşeninin karşılık gelen bir temsilini indirmeye neden olur. LinkedIn eklentileri hakkında daha fazla bilgiyi https://developer.linkedin.com/plugins adresinde bulabilirsiniz. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, LinkedIn, etkilenen kişi tarafından ziyaret edilen web sitemizin belirli alt kısmını öğrenir.

Veri konusu, LinkedIn'e aynı anda giriş yapmışsa, LinkedIn, web sitemize yaptığımız her ziyarette, veri konusu tarafından ve web sitemizdeki ilgili kalış süresinin tamamı boyunca, web sitemizin belirli bir kısmının veri konusu ziyaretlerini kabul eder. Bu bilgiler, LinkedIn bileşeni aracılığıyla toplanır ve LinkedIn tarafından etkilenen LinkedIn hesabına bağlanır. Etkilenen kişi web sitemize entegre bir LinkedIn düğmesini etkinleştirirse, LinkedIn bu bilgileri ilgili kişinin kişisel LinkedIn kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.

LinkedIn, söz konusu kişinin web sitemize erişim sırasında aynı anda LinkedIn'e giriş yapması halinde, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğini LinkedIn bileşeni aracılığıyla her zaman alır; Bu, kişinin LinkedIn bileşenini tıklatıp tıklatmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Etkilenen kişi bu bilgileri LinkedIn'ye iletmek istemiyorsa, web sitesi, web sitemizi ziyaret etmeden önce LinkedIn hesabından çıkış yapmasını engelleyebilir.

LinkedIn, https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls adresinde, e-posta mesajlarını, metin mesajlarını ve hedefli reklamları devre dışı bırakmanın yanı sıra reklam ayarlarını yönetme olanağını sunar. LinkedIn, çerezleri ayarlayabilen Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi iş ortaklarını da kullanıyor. Bu çerezler https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinden reddedilebilir. LinkedIn'in gizlilik politikası https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy adresinde mevcuttur. LinkedIn çerezi politikası https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinde mevcuttur.

27. Myspace Kullanmak ve Kullanmak için Gizlilik Politikası

Denetleyici, Myspace LLC'nin bu web sitesinde bütünleşik bileşenlerine sahiptir. Myspace sözde bir sosyal ağdır. Sosyal bir ağ, İnternet tabanlı bir sosyal buluşma mekanıdır; kullanıcıların tipik olarak birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal alanda etkileşim kurmasına olanak veren bir çevrimiçi topluluktur. Bir sosyal ağ, görüş ve deneyimlerin alışverişi için bir platform görevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya ticari bilgiler sunmasına izin verebilir. Diğer şeylerin yanı sıra, Myspace sosyal ağ kullanıcılarının fotoğraf ve video içeren kullanıcı profillerinde ücretsiz olarak bloglar veya gruplar oluşturmasına olanak tanır.

Myspace, Myspace LLC, 6100 Center Drive, Suite 800, 90045 Los Angeles, ABD tarafından işletilmektedir.

Her zaman bu web sitesinin tek tek sayfalarından biri denetleyici tarafından çağrılır ve bir myspace bileşeni (myspace eklentisi) entegre edilmiştir, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerindeki internet tarayıcısı otomatik olarak ilgili myspace ile değiştirilir. Bileşen, indirilecek Myspace'in ilgili myspace bileşeninin bir temsiline neden olur. Myspace hakkında daha fazla bilgi https://myspace.com adresinde bulunabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Myspace, web sitemizin hangi belirli alt kısmının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenir.

Myspace, veri konusu Myspace'e aynı anda girilirse, web sitemize yaptığımız her ziyareti, veri konusu ve web sitemizdeki ilgili kalış süresinin tamamı boyunca, web sitemizin etkilenen kişinin hangi alt tarafını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgi, myspace bileşeni tarafından toplanır ve Myspace tarafından etkilenen kişinin myspace hesabına eşlenir. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş bir myspace düğmesini etkinleştirirse, Myspace bu bilgiyi ilgili kişinin kişisel myspace kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.

Myspace, ilgili kişinin web sitemize eriştiği anda Myspace'e eşzamanlı olarak giriş yaptıysa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği Myspace bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır; Bu, etkilenen kişinin myspace bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın olur. Bu bilginin Myspace'e aktarılması, veri konusu tarafından istenmiyorsa, sitemize girmeden önce myspace hesaplarından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.

Myspace'in Gizlilik Politikası, https://myspace.com/pages/privacy adresinde bulunabilir, Myspace'in kişisel bilgileri toplaması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlar.

28. Pinterest'in uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, bu web sitesinde Pinterest Inc.'den entegre bileşenlere sahiptir. Pinterest sözde bir sosyal ağdır. Bir sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşim kurmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluk olan İnternet üzerinde işletilen bir sosyal buluşma noktasıdır. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform işlevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Pinterest, sosyal ağ kullanıcılarının, diğer şeylerin yanı sıra, resim koleksiyonları ve bireysel resimlerin yanı sıra sanal panolarda (sabitleme olarak adlandırılan) açıklamalar yayınlamasına olanak tanır; kullanıcılar.

Pinterest, Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. Kat, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda tarafından işletilmektedir.

Her zaman bu web sitesinin sayfalarından biri denetleyici tarafından çağrılır ve bir Pinterest bileşeni (Pinterest eklentisi) entegre edilmiştir, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerindeki İnternet tarayıcısı otomatik olarak pinterestlanır. Bileşen, indirilecek Pinterest'in ilgili Pinterest bileşeninin bir temsiline neden olur. Pinterest hakkında daha fazla bilgiyi https://pinterest.com/ adresinde bulabilirsiniz. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, Pinterest, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenir.

İlgili kişi aynı anda Pinterest'te oturum açmışsa, Pinterest ilgili kişi tarafından web sitemize yapılan her ziyarette ve web sitemizde ilgili kalış süresinin tamamı boyunca ilgili kişinin web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Pinterest bileşeni tarafından toplanır ve Pinterest tarafından ilgili kişinin ilgili Pinterest hesabına atanır. İlgili kişi, web sitemize entegre edilmiş bir Pinterest düğmesini etkinleştirirse, Pinterest bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Pinterest kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.

İlgili kişi, web sitemize erişirken aynı zamanda Pinterest'te oturum açmışsa, Pinterest her zaman ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Pinterest bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bu, ilgili kişinin Pinterest bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Pinterest'e iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi aramadan önce Pinterest hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Pinterest'in Gizlilik Politikası, https://about.pinterest.com/privacy-policy adresinde bulunabilir, kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi ve Pinterest'te kullanımı hakkında bilgi sağlar.

29. Matomo uygulaması ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

Kontrolör bu web sitesine Matomo bileşenini entegre etti. Matomo, web analizi için açık kaynaklı bir yazılım aracıdır. Web analizi, ziyaretçilerin web sitelerine davranışları hakkında verilerin toplanması, toplanması ve değerlendirilmesidir. Bir web analiz aracı, diğer şeylerin yanı sıra, bir veri sahibinin web sitesine bir web sitesine (yönlendiren olarak adlandırılır) hangi web sitesinin alt sayfalarına erişildiğini veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiğini toplar. Bir web analizi esas olarak bir web sitesini optimize etmek ve internet reklamcılığının maliyet-fayda analizi için kullanılır.

Yazılım, denetleyicinin sunucusunda çalıştırılır, veri koruma yasasına duyarlı olan günlük dosyaları yalnızca bu sunucuya kaydedilir.

Matomo bileşeninin amacı, web sitemizdeki ziyaretçi akışlarını analiz etmektir. Veri denetleyicisi, diğer şeylerin yanı sıra, elde edilen veri ve bilgileri, web sitemizdeki etkinlikleri gösteren çevrimiçi raporları derlemek amacıyla bu web sitesinin kullanımını değerlendirmek için kullanır.

Matomo, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Hangi çerezler yukarıda açıklanmıştır. Çerezi ayarlayarak, web sitemizin kullanımını analiz edebiliyoruz. Bu web sitesinin her bir sayfasından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısından Matomo bileşeni tarafından çevrimiçi analiz amacıyla veriyi sunucumuza iletmesi istenir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, ilgili kişinin IP adresi gibi, diğer şeylerin yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kökenini izlememize yardımcı olan kişisel veriler hakkında bilgi alırız.

Çerezler, erişim süresi, erişimin yapıldığı yer ve web sitemize ziyaretlerin sıklığı gibi kişisel bilgileri saklamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaretinizde, veri sahibi tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler sunucumuza aktarılır. Bu kişisel verileri saklıyoruz. Bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarmayız.

İlgili kişi, yukarıda açıklandığı gibi web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını, kullanılan internet tarayıcısının karşılık gelen bir ayarı aracılığıyla istediği zaman engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Matomo'nun ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Matomo tarafından önceden ayarlanmış bir çerez herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, bu web sitesinin kullanımı ile ilgili olarak Matomo tarafından üretilen verilerin toplanmasına itiraz etme ve bu tür toplanmayı önleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, ilgili kişinin tarayıcısında "Do Not Track" ayarlaması gerekir.

Ancak, kapsam dışı bırakma tanımlama bilgisini ayarlayarak, denetleyicinin internet sitelerinin artık veri konusu tarafından tam olarak kullanılamaması olasılığı vardır.

Daha fazla bilgi ve Matomo'nun geçerli veri koruma düzenlemeleri https://matomo.org/privacy/ adresinde bulunabilir.

30. Kullanım ve Şerif kullanımı ile ilgili Gizlilik Politikası

İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesinde Shariff bileşenini entegre etti. Shariff bileşeni, veri koruma düzenlemelerine uygun sosyal medya düğmeleri sağlar. Shariff, Alman bilgisayar dergisi c't için geliştirildi ve GitHub, Inc. aracılığıyla yayınlandı.

Bileşenin geliştiricisi, GitHub, Inc. 88, Colin P. Kelly Junior Caddesi, San Francisco, CA 94107, ABD'dir.

Sosyal ağlar tarafından sağlanan düğme çözümleri, bir kullanıcı sosyal medya düğmesinin entegre edildiği bir web sitesini ziyaret ettiğinde genellikle kişisel verileri ilgili sosyal ağa aktarır. Shariff bileşenini kullanarak, kişisel veriler yalnızca bir web sitesini ziyaret eden kişi aktif olarak sosyal medya düğmelerinden birine tıklarsa sosyal ağlara iletilir. Shariff bileşeni hakkında daha fazla bilgi, http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103 adresindeki bilgisayar dergisinde mevcuttur. html hazır. Shariff bileşenini kullanmanın amacı, web sitemize gelen ziyaretçilerin kişisel verilerini korumak ve aynı zamanda bu web sitesinde sosyal ağlar için bir düğme çözümü entegre etmemizi sağlamaktır.

Ek bilgiler ve GitHub'un geçerli gizlilik politikası https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/ adresinde bulunabilir.

31. SlideShare Kullanımı ve Kullanımı Hakkında Gizlilik Politikası

Denetleyici, bu web sitesinde SlideShare bileşenlerini entegre etmiştir. LinkedIn SlideShare, bir dosya barındırma hizmeti olarak, sunumların ve PDF'ler, videolar ve web seminerleri gibi diğer belgelerin paylaşılmasını ve arşivlenmesini sağlar. Dosya barındırma hizmeti, kullanıcıların genel olarak erişilebilen veya özel olarak etiketlenmiş dokümanlarla tüm popüler biçimlerde medya içeriği yüklemesine olanak tanır.

SlideShare, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda tarafından işletilmektedir.

LinkedIn SlideShare, orada saklanan medya içeriği için gömülü kodlar (sunumlar, PDF dosyaları, videolar, fotoğraflar, vb.) Sağlar. Yerleştirilen kodlar, kendi web sitelerinde harici içerik görüntülemek amacıyla web sitelerine yerleştirilmiş program kodlarıdır. Gömülü kodlar, kendi web sitesinde içeriği kendi sunucusunda saklamadan ve muhtemelen içeriğin ilgili yazarının çoğaltma haklarını ihlal etmeden oynatmayı mümkün kılar. Gömme kodunun kullanılmasının bir başka avantajı, bir web sitesinin ilgili operatörünün kendi bellek alanını kullanmaması ve böylece kendi sunucusunun rahatlatılmasıdır. Gömme kodu, başka bir web sitesinde herhangi bir yere entegre edilebilir, böylece kendi içeriğinize harici bir içerik de eklenebilir. LinkedIn SlideShare kullanmanın amacı, üçüncü taraf içeriği kullanırken sunucumuzu rahatlatmak ve telif hakkı ihlaline engel olmaktır.

Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, bir SlideShare bileşeni (gömülü kod) ile donatılmış olan bu bileşen, SlideShare'den gömülü verileri indirmek için kullandığınız tarayıcıya neden olur. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, LinkedIn, etkilenen kişi tarafından ziyaret edilen web sitemizin belirli alt kısmını öğrenir.

kişi SlideShare aynı zamanda kaydedilir ise SlideShare ilgili kişi tarafından ve her birinin süresi beton kaide etkilenen kişiyi ziyaret sitemizde kalmak boyunca her çağrı sitemize ile tanır. Bu bilgiler, ilgili kişinin ilgili Slideshare hesabı tarafından atanan SlideShare ve LinkedIn tarafından toplanır.

LinkedIn hep Slideshare bileşende kişi saat çağrısı oturum aynı zamanda Slideshare online olarak mevcuttur durumunda, ilgili kişi, web sitemizi ziyaret ettiği gerçeği hakkında bir bilgi alır; Bu, veri konusunun katıştırılmış medya verilerine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. ilgili kişiden LinkedIn bu bilgilerden böyle bir iletişim değil istiyorsa bu onların Slideshare hesabından sitemize bir çağrı önce çıkış yapmalıdır içinde, bu iletim önleyebilir.

LinkedIn, çerezleri ayarlayabilen Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi iş ortaklarını da kullanıyor. Bu çerezler https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinden reddedilebilir. LinkedIn'in gizlilik politikası https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy adresinde mevcuttur.

32. Kullanım ve Tumblr Kullanımı için Gizlilik Politikası

Denetleyici, bu web sitesinde Tumblr'dan tümleşik bileşenlere sahiptir. Tumblr, kullanıcıların bir blog oluşturup çalıştırmasına izin veren bir platformdur. Bir blog, genellikle blogcular veya webloggerlar olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin makaleleri gönderebildiği veya sözde blog gönderilerinde düşüncelerini yazabileceği, web tabanlı, genellikle erişilebilen bir portaldır. Örneğin, Tumblr'daki bir blogda kullanıcı metinleri, resimleri, linkleri ve videoları yayınlayabilir ve bunları dijital alanda dağıtabilir. Ayrıca, Tumblr kullanıcıları harici web sitelerinden içerikleri kendi bloglarına aktarabilir.

Tumblr, Oath (EMEA) Limited, 5-7 Nokta Meydanı, North Wall Quay, Dublin 1, İrlanda tarafından işletilmektedir.

Her çağrı Paylaşım bileşen (Paylaş düğmesi) entegre edildiği kontrolör tarafından çalıştırılan ve oldu Bu web sitesinin bireysel sayfalardan biri olarak, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sisteminde Internet tarayıcısı ilgili Hisse bileşeni üzerinden otomatik olarak Tumblr'dan gelen Tumblr bileşeninin bir temsilini indirmek için. Tumblr düğmeleri hakkında daha fazla bilgiyi https://www.tumblr.com/buttons adresinde bulabilirsiniz. Bu teknik işlemin bir parçası olarak Tumblr, web sitemizin hangi belirli alt kısmının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenir. Tumblr bileşeninin entegrasyon amacı bilinen dijital dünyada bu web sitesini yapmak ve bizim ziyaretçi sayısını arttırmak için bu web sitesinin içeriğinin bir yeniden iletim ile kullanıcılarımıza sunmaktır.

kişi Tumblr üzerinde aynı anda kaydedilir ise Tumblr ilgili insandı ziyaret web sitemizin hangi somut alt sitemizden, üzerinde kalmak ilgili kişinin ve her süresine göre sitemizi diyoruz her biriyle tanır. Bu bilgiler Hisse bileşeni tarafından toplanan ve ilgili kişinin ilgili Tumblr Tumblr hesabı tarafından tahsis edilir. kişi sitemizde Tumblr düğmelerini entegre endişe İşletilen böylece endişe ve Tumblr tarafından saklanan ve işlenen kişinin kişisel Tumblr kullanıcı hesabıyla ilişkili iletilen veri ve bilgiler.

Tumblr, veri konusu web sitemize erişim anında Tumblr'da aynı anda oturum açtıysa, veri konusu web sitemizi ziyaret ettiği Tumblr bileşeni hakkında her zaman bilgi alacaktır; Bu, etkilenen kişinin Tumblr bileşenine tıklama yapıp yapmadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilginin Tumblr'a aktarılması ilgili kişi tarafından istenmiyorsa, web sitemizi aramadan önce Tumblr hesabından çıkış yaparak havale işlemini engelleyebilir.

Tumblr gizlilik yasaları https://www.tumblr.com/policy/en/privacy mevcuttur.

33. Twitter'ın uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör, bu web sitesinde Twitter'dan entegre bileşenlere sahiptir. Twitter, kullanıcıların tweet'leri, yani 280 karakterle sınırlı kısa mesajları yayınlayıp dağıtabilecekleri, çok dilli, herkesin erişebileceği bir mikroblog hizmetidir. Bu kısa mesajlar, Twitter'da oturum açmamış kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından kullanılabilir. Tweetler ayrıca ilgili kullanıcının sözde takipçilerine de gösterilir. Takipçiler, bir kullanıcının tweet'lerini takip eden diğer Twitter kullanıcılarıdır. Twitter ayrıca hashtag'ler, bağlantılar veya retweetler yoluyla geniş bir kitleye hitap edilmesini sağlar.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, İrlanda'nın faaliyet gösteren şirketi.

Kontrolör tarafından işletilen ve Twitter bileşeninin (Twitter düğmesi) entegre edildiği bu web sitesinin her bir sayfasından biri, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerindeki İnternet tarayıcısı, ilgili Twitter bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilir. Twitter'ın ilgili Twitter bileşeninin bir sunumunu indirmeye neden oluyor. Twitter düğmeleri hakkında daha fazla bilgiyi https://about.twitter.com/en/resources/buttons adresinde bulabilirsiniz. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, Twitter, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenir. Twitter bileşeninin entegrasyonunun amacı, kullanıcılarımızın bu web sitesinin içeriğini yeniden dağıtmalarına, bu siteyi dijital dünyada tanıtmaya ve ziyaretçi sayımızı artırmaya izin vermektir.

İlgili kişi aynı anda Twitter'da oturum açarsa, Twitter, ilgili kişi tarafından web sitemize her erişildiğinde ve web sitemizde kaldığı süre boyunca ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Twitter bileşeni tarafından toplanır ve veri sahibinin ilgili Twitter hesabına atanır. İlgili kişi, web sitemize entegre edilen Twitter düğmelerinden birine tıklarsa, bununla aktarılan veri ve bilgiler, ilgili kişinin kişisel Twitter kullanıcı hesabına atanır ve Twitter tarafından saklanır ve işlenir.

İlgili kişi web sitemize erişirken aynı anda Twitter'da oturum açmışsa, Twitter her zaman ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Twitter bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bu, ilgili kişinin Twitter bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Twitter'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi ziyaret etmeden önce Twitter hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.

Twitter'ın geçerli gizlilik politikaları https://twitter.com/privacy?lang=en adresinde mevcuttur.

34. Webtrekk'in uygulanması ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

Denetleyici bu web sitesinde Webtrekk bileşenlerini entegre etti. Webtrekk, tek bir sistemde analiz ve pazarlama çözümünün birleşimidir. Webtrekk, site operatörünün web sitesinin kullanımı hakkında veri toplamasını ve pazarlama faaliyetlerini kişiselleştirmesini sağlar.

Webtrekk, Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Almanya tarafından işletilmektedir.

Bu web sitesinin denetleyici tarafından işletilen sayfalarından birine her erişildiğinde, Webtrekk pazarlama ve optimizasyon amacıyla veri toplar ve saklar. Takma adlandırılmış kullanıcı profilleri elde edilen veriler kullanılarak oluşturulur. Takma ad verilmiş kullanıcı profilleri, ziyaretçi davranışını analiz etmek ve web sitemizi geliştirmemizi sağlamak için kullanılır. Webtrekk bileşeni aracılığıyla toplanan veriler, önce veri sahibinden ayrı ve açık bir onay almadan veri sahibini tanımlamak için kullanılmaz. Bu veriler kişisel verilerle veya aynı takma adı içeren diğer verilerle birleştirilmez.

Webtrekk veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Hangi çerezler yukarıda açıklanmıştır. Kontrolör adına Webtrekk, web sitemizi ziyaret eden veri sahibinin kullanıcı davranışını değerlendirmek için web sitemiz aracılığıyla elde edilen veri ve bilgileri kullanacaktır. Webtrekk, verileri adımıza kullanıcı etkinlikleri hakkında raporlar oluşturmak ve şirketimize web sitemizin kullanımı ile ilgili diğer hizmetler sağlamak için de kullanacaktır. Webtrekk, veri sahibinin IP adresini diğer kişisel verilerle birleştirmez.

İlgili kişi, yukarıda açıklandığı gibi web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını, kullanılan internet tarayıcısının karşılık gelen bir ayarı aracılığıyla istediği zaman engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Webtrekk'in ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, zaten Webtrekk tarafından ayarlanan çerezler herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibinin, bu web sitesinin kullanımı ve bu verilerin Webtrekk tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Webtrekk çerezi tarafından üretilen verilerin toplanmasına itiraz etme ve bunları önleme seçeneği vardır. Bunu yapmak için, ilgili kişinin https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/ adresindeki bir devre dışı bırakma çerezi ayarlayan bir bağlantıyı tıklaması gerekir. İtiraz ile belirlenen devre dışı bırakma çerezi, ilgili kişi tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sisteminde saklanır. Bir itirazdan sonra veri sahibinin sistemindeki çerezler silinirse, veri sahibinin bağlantıyı tekrar araması ve yeni bir devre dışı bırakma çerezi ayarlaması gerekir.

Ancak, kapsam dışı bırakma tanımlama bilgisini ayarlayarak, denetleyicinin internet sitelerinin artık veri konusu tarafından tam olarak kullanılamaması olasılığı vardır.

Webtrekk'in geçerli veri koruma düzenlemelerini https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/ adresinde bulabilirsiniz.

35. Xing'in Kullanımı ve Kullanımı İçin Gizlilik Politikası

Kontrolör bu sitede Xing'in bileşenlerini entegre etmiştir. Xing, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarına bağlanmasına ve yeni iş ilişkileri kurmasına olanak veren İnternet tabanlı bir sosyal ağdır. Bireysel kullanıcılar Xing'de kişisel bir profil oluşturabilir. Şirketler, örneğin, şirket profilleri oluşturabilir veya Xing'te iş teklifleri yayınlayabilir.

Xing, XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Almanya tarafından işletilmektedir.

Her By (Xing eklentisi) entegre edilmiştir, söz konusu kişinin bilgi teknolojisi sisteminde Internet tarayıcısı ilgili Xing aracılığıyla otomatik olarak kontrol cihazı tarafından ve hangi bir Xing bileşeni üzerinde çalıştırılır Bu web sitesinin bireysel sayfalardan birini çağırır Bileşen, indirilecek Xing'in ilgili Xing bileşeninin bir temsiline neden olur. Xing eklentileri hakkında daha fazla bilgiyi https://dev.xing.com/plugins adresinde bulabilirsiniz. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Xing, web sitemizin hangi alt kısmının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiğini biliyor.

kişi Xing Xing aynı zamanda kaydedilir Eğer söz konusu kişi tarafından ve her birinin süresi etkilenen kişiyi ziyaret web sitemizin hangi somut alt sitemizden, kalmak boyunca her çağrı sitemize ile tanır. Bu bilgi Xing bileşeni tarafından toplanır ve Xing tarafından etkilenen Xing hesabına atanır. kişinin "Paylaş" düğmesi gibi bizim web sitesi Xing düğmeler, entegre, Xing Xing ilgili kişinin ve mağazalar bu kişisel verilerin kişisel kullanıcı hesabına bu bilgiyi atar endişe İşletilen.

Xing, Xing bileşeninden, veri konusunun web sitemize erişim sırasında Xing'e aynı anda girilmesi durumunda, veri konusunun web sitemizi ziyaret ettiği bilgileri her zaman alır; Bu, etkilenen kişinin Xing bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın olur. Bu bilginin ilgili kişi tarafından Xing'e aktarılması tasarlanmamışsa, sitemizi aramadan önce Xing hesabınızdan çıkış yaparak havale işlemini engelleyebilir.

Xing'in gizlilik politikası, https://www.xing.com/privacy adresinde bulunabilir, Xing tarafından kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlar. Ayrıca Xing, https://www.xing.com/app/share?op=data_protection adresindeki XING Share düğmesi için gizlilik bildirimleri yayınladı.

36. YouTube'un uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Denetleyici bu web sitesinde YouTube bileşenlerini entegre etti. YouTube, video yayıncılarının ücretsiz görüntüleme, derecelendirme ve yorum yapma için video klipleri ve diğer kullanıcıları özgürce izlemelerine olanak sağlayan bir internet video portalıdır. YouTube, tüm video türlerinin yayınlanmasını sağlar, böylece hem tam film ve televizyon yayınları hem de müzik videoları, fragmanlar veya İnternet portalı üzerinden kullanıcı tarafından hazırlanan videolar kullanılabilir.

YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda tarafından işletilmektedir.

Kontrolör tarafından işletilen ve bir YouTube bileşeni (YouTube videosu) içeren bu sitenin sayfalarından birine yapılan her ziyaret, ilgili İnternet bileşeni tarafından temsil edilecek konudaki bilgi teknolojisinin İnternet tarayıcısına otomatik olarak neden olacaktır. YouTube'dan ilgili YouTube bileşeninin bir resmini indirmek için YouTube hakkında daha fazla bilgiyi https://www.youtube.com/yt/about/en/ adresinde bulabilirsiniz. Bu teknik işlemin bir parçası olarak, YouTube ve Google, ilgili kişi tarafından ziyaret edilen sitemizin belirli alt bölümünün farkındadır.

Veri konusu YouTube'a aynı anda giriş yaptıysa, YouTube, web sitemizin belirli bir bölümünü etkilenen kişi ziyaretleri olan bir YouTube videosunu içeren bir alt sayfayı çağırarak tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve bireysel YouTube hesabıyla ilişkilendirilir.

YouTube ve Google, veri konusu web sitemize erişim sırasında aynı anda YouTube'da oturum açtıysa, veri konusu web sitemizi ziyaret ettiği YouTube bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır. Bu, kullanıcının bir YouTube videosunu tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilginin YouTube'a ve Google'a iletilmesi, veri konusu tarafından istenmiyorsa, web sitemizi aramadan önce YouTube hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

YouTube'un https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ adresindeki gizlilik politikası, YouTube ve Google tarafından kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin toplanmasını, işlenmesini ve kullanımını tanımlar.

37. DoubleClick Kullanımı ve Kullanımı için Gizlilik Politikası

Denetleyici, DoubleClick by Google bileşenlerini bu web sitesine entegre etti. DoubleClick, esas olarak özel çevrimiçi pazarlama çözümlerinin reklam ajanslarına ve yayıncılara pazarlandığı bir Google markasıdır.

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'nın işletme şirketi.

DoubleClick by Google, her gösterim, tıklama veya başka bir etkinlikle verileri DoubleClick sunucusuna iletir. Bu veri transferlerinin her biri, etkilenen kişinin tarayıcısına bir çerez isteğini tetikler. Tarayıcı bu isteği kabul ederse, DoubleClick ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez belirler. Çerezlerin ne olduğu, yukarıda çoktan açıklanmıştır. Çerezin amacı, reklamları optimize etmek ve görüntülemektır. Çerez, diğer şeylerin yanı sıra, kullanıcılarla alakalı reklamları sunmak ve göstermek, ayrıca reklam kampanyaları hakkında raporlar oluşturmak veya bunları geliştirmek için kullanılır. Ayrıca, çerez aynı reklamın birden fazla gösterimini önlemek için kullanılır.

DoubleClick, teknik işlemi tamamlamak için gereken bir çerez kimliği kullanır. Örneğin, bir tarayıcıda bir reklam görüntülemek için çerez kimliği gerekir. DoubleClick, çoğaltmayı önlemek için hangi reklamların tarayıcıda daha önce göründüğünü görmek için çerez kimliğini de kullanabilir. DoubleClick'in çerez kimliğiyle olan dönüşümleri izlemesi de mümkündür. Dönüşümler, örneğin, bir kullanıcı daha önce bir DoubleClick reklamı gösterdiğinde ve aynı internet tarayıcısıyla reklamverenin web sitesinde bir alışveriş yaptığında yakalanır.

Bir DoubleClick çerezi kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgi içermez. Ancak, bir DoubleClick çerezi ek kampanya tanımlayıcıları içerebilir. Bir kampanya tanımlayıcısı, kullanıcının zaten iletişim kurduğu kampanyaları tanımlar.

Bu sitenin sayfalarından birine denetleyici tarafından erişildiğinde ve içine bir DoubleClick bileşeni eklendiğinde, konunun bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili amaçlar için otomatik olarak ilgili DoubleClick bileşeni tarafından istenir Google’a çevrimiçi reklam ve komisyon faturalandırması göndermek için. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, Google, komisyon faturalandırması oluşturmak için Google’ın kullandığı verilerin farkında olacaktır. Google, başka şeylerin yanı sıra, kişinin web sitemizdeki belirli bağlantılara tıkladığını da anlayabilir.

Etkilenen kişi, yukarıda gösterildiği gibi web sitemizden çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve istediği zaman kullanılan İnternet tarayıcısının ayarlanması yoluyla çerezlerin ayarlanması ile kalıcı olarak çelişir. Kullanılan İnternet tarayıcısının bu şekilde ayarlanması, Google’ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önler. Ayrıca, önceden Google tarafından ayarlanan çerezler, herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Google’ın geçerli gizlilik politikasına ilişkin ek bilgiler ve DoubleClick, https://www.google.com/intl/tr/policies/ adresinde bulunabilir.

38. Adcell'in kullanımı ve kullanımı için Gizlilik Politikası

Kontrolör, bu web sitesinde Adcell bileşenlerini entegre etmiştir. Adcell, bağlı kuruluş pazarlaması sunan bir Alman ortaklık ağıdır. Affiliate Pazarlama genellikle tıklama ya da satış, üçüncü taraf web sitelerinde reklam komisyon yüzden distribütörler de kuruluşları veya yayıncılar aracılığıyla ücret almaktadır Tüccarlar veya reklamcılar olarak bilinen internet sitelerinin ticari operatörleri, izin veren bir Internet tabanlı satış biçimidir solmaya denir. Tüccar Shall katılan veya böyle anahtar kelimelere yönelik reklam veya e-posta gibi diğer kanallar aracılığıyla kendi web sitelerinde bir bağlı sonrasında ortaklık ağı bir reklam, böylece bir banner reklam veya mevcut internet reklamcılığı diğer uygun yollarla Pazarlama, ilan edilir.

Adcell, Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlin, Almanya tarafından işletilmektedir.

Adcell, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez koyar. Çerezler nelerdir, zaten yukarıda açıklanmıştır. Adcell'in izleme çerezi herhangi bir kişisel bilgi saklamıyor. Bağlı kuruluş kimlik numarası, böylece aracılık potansiyel müşterilerin Partners, hem de bir web sitesinin ziyaretçinin seri numarası ve reklam malzemesi tıkladım sadece saklanır. Bu verilerin depolanmasının amacı, bir satıcı ile bağlı kuruluş ağı arasında işlenen bağlı kuruluş arasındaki komisyon ödemelerinin işlenmesidir, bu yüzden Adcell.

Etkilenen kişi, yukarıda belirtilen şekilde, internet tarayıcısının uygun bir şekilde ayarlanması yoluyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Adcell'in ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerine bir çerez koymasını da engelleyecektir. Ek olarak, Adcell tarafından belirlenen çerezler herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Adcell'in geçerli gizlilik politikası https://www.adcell.com/agb adresinde bulunabilir.

39. Adgoal uygulaması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Denetleyici bu web sitesine adgoal bileşenleri entegre etti. Adgoal, bağlı kuruluş pazarlaması sunan bir Alman bağlı kuruluş ağıdır. Satış ortağı pazarlaması, üçüncü taraf web sitelerinde, yani aynı zamanda satış ortağı olan ve aynı zamanda satış ortağı olan, genellikle iştirakçi veya reklamveren olarak adlandırılan, genellikle tıklama veya satış komisyonları aracılığıyla ödenen reklamların web sitelerinin ticari operatörlerine izin veren, internet tabanlı bir dağıtım şeklidir. aranacak. Satış ortağı ağı aracılığıyla, satıcı bir reklam aracı, yani bir reklam banner'ı veya daha sonra kendi web sitesindeki bir satış ortağı tarafından veya anahtar kelime reklamcılığı veya e-posta gibi diğer kanallar aracılığıyla entegre edilen diğer uygun İnternet reklamcılığı araçları sağlar. -Reklamlanacak pazarlama.

Adgoal şirketinin faaliyet alanı adgoal GmbH, Schellengasse 2, 74072 Heilbronn, Almanya'dır.

Adgoal, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Hangi çerezler yukarıda açıklanmıştır. Adgoal izleme çerezi hiçbir kişisel veri depolamaz. Yalnızca bağlı kuruluşun kimlik numarası, yani potansiyel müşteriye aracılık eden ortak, ayrıca bir web sitesine gelen ziyaretçinin sipariş numarası ve tıklanan reklam materyali kaydedilir. Bu verilerin saklanmasının amacı, bir ağ ile iştirak ağı, yani iştirak ağı aracılığıyla işlenen, iştirak arasındaki komisyon ödemelerini işlemektir.

İlgili kişi, yukarıda açıklandığı gibi web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını, kullanılan internet tarayıcısının karşılık gelen bir ayarı aracılığıyla istediği zaman engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, adgoal'in ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, zaten adgoal tarafından ayarlanan çerezler herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Geçerli adgoal veri koruma düzenlemeleri https://www.adgoal.de/de/privacy.html adresinde bulunabilir.

40. ADITION Kullanımı ve Kullanımı Hakkında Gizlilik Politikası

Kontrolör, bu web sitesinde ADITION’nın bileşenlerini entegre etti. ADITION, reklamverenlere ve çevrimiçi pazarlama ajanslarına yönelik bir reklam platformu sağlayan veri odaklı bir dijital pazarlama sağlayıcısıdır.

ADITION, ADITION teknolojileri AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Almanya tarafından işletilmektedir.

ADITION'nin amacı dijital reklam malzemelerinin yerleştirilmesidir. EKLEME, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu, yukarıda çoktan açıklanmıştır. ADITION, çerezde hiçbir kişisel veri depolamaz. Çerezde depolanan tüm bilgiler teknik niteliktedir ve diğer şeylerin yanı sıra belirli reklam malzemelerinin ne sıklıkta görüntülendiğini anlamanızı da mümkün kılar.

Etkilenen kişi, yukarıda gösterildiği gibi web sitemizden çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve istediği zaman kullanılan İnternet tarayıcısının ayarlanması yoluyla çerezlerin ayarlanması ile kalıcı olarak çelişir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, ADITION'nın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önler. Ek olarak, ADITION tarafından zaten ayarlanmış olan çerezler bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, bu web sitesinin kullanımı ve bu verilerin ADITION tarafından işlenmesiyle ilgili olarak, ADITION çerezi tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına itiraz etmek ve bunları önlemek mümkündür. Bunun için ilgili kişinin https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/ adresinde bulunan bir bağlantıyı tıklaması gerekir; Muhalefete aykırı bırakma çerezi, veri konusu tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sistemine yerleştirilecektir. Etkilenen kişinin sistemindeki çerezler bir temyizden sonra silinirse, veri konusu bağlantıyı tekrar ziyaret etmeli ve yeni bir bırakma çerezi ayarlamalıdır.

Ancak, kapsam dışı bırakma tanımlama bilgisini ayarlayarak, denetleyicinin internet sitelerinin artık veri konusu tarafından tam olarak kullanılamaması olasılığı vardır.

ADITION'nın uygulanabilir veri koruma yönetmelikleri https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/ adresinde bulunabilir.

41. AdJug uygulaması ve kullanımı ile ilgili veri koruma hükümleri

Denetleyici bu web sitesine AdJug bileşenlerini entegre etti. AdJug, çevrimiçi reklam alanı (banner reklam) sağlayan bir reklam değişim platformudur.

AdJug, AdJug Ltd tarafından işletilmektedir. 5th Floor Glen House, 200-208 Tottenham Court Road, Londra, W1T7PL, Birleşik Krallık.

AdJug bir çerez ayarlar. Ayrıca, bu web sitesinin denetleyici tarafından çalıştırılan ve bir AdJug bileşeninin entegre edildiği sayfalardan birine her eriştiğinizde, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısından otomatik olarak ilgili AdJug bileşeni tarafından veri sağlaması istenir. AdJug'e reklam gösterme amacını iletmek. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, AdJug web sitemize veri sahibi tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sistemi ile erişildiği konusunda bilgilendirilmektedir. Teknik sürecin bir parçası olarak AdJug'a aktarılan veriler, görüntülenen reklamlarla ilgili faturalandırma amaçları için kullanılır.

İlgili kişi, yukarıda açıklandığı gibi web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını, kullanılan internet tarayıcısının karşılık gelen bir ayarı aracılığıyla istediği zaman engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, AdJug'un ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, AdJug tarafından önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, bu web sitesinin kullanımı ve bu verilerin AdJug tarafından işlenmesi ile ilgili olarak AdJug çerezi tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına itiraz etme ve bunları engelleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, veri sahibinin, devre dışı bırakma çerezi ayarlayan http://www.de.adjug.com/datenschutz.html adresindeki tüketici çerezi devre dışı bırakma bağlantısına basması gerekir. İtiraz ile belirlenen devre dışı bırakma çerezi, ilgili kişi tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sisteminde saklanır. Bir itirazdan sonra veri sahibinin sistemindeki çerezler silinirse, veri sahibinin bağlantıyı tekrar araması ve yeni bir devre dışı bırakma çerezi ayarlaması gerekir.

Ancak, kapsam dışı bırakma tanımlama bilgisini ayarlayarak, denetleyicinin internet sitelerinin artık veri konusu tarafından tam olarak kullanılamaması olasılığı vardır.

AdJug'un geçerli veri koruma düzenlemelerini http://www.de.adjug.com/datenschutz.html adresinde bulabilirsiniz.

42. İşleme için yasal dayanak

Sanat 6 I yaktı. DS-GDO Belirli bir amaç işlenmesi için izin talep ettiği işleme operasyonları için yasal bir temel olarak hizmet vermekte olan firmamız. Kişisel verilerin işlenmesi bir sözleşme yerine getirmek için ise mal arzını veya başka bir hizmet veya göz sağlanması için gerekli olan işlemleri işleme ile olduğu gibi, sözleşme tarafı, gerekli kişidir, işleme dayanmaktadır Sanat 6 I yaktı. b DS-GMO. Aynı tür işleme operasyonları için geçerlidir, ön sözleşme yürütmek için önlemler bu tür bizim ürün veya hizmet için isteklerinin durumda olduğu gibi, gereklidir. Firmamız, kişisel verilerin bir işlem, işlem Sanat dayanmaktadır vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin yanı, gerekli edildiği yasal bir zorunluluk tabidir. 6 ben yanacaktır c DS-GMO. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi veri öznenin ya da başka bir bireyin yaşamsal çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Bir ziyaretçi Firmamızda zarar görür ve daha sonra onun adını, kendi yaş, bir doktor, hastane veya diğer üçüncü şahıslara yaptığı sağlık sigortası veri veya diğer hayati bilgiler geçirilecek olurdu, bu durum olurdu. Daha sonra işlem, 6 I I yanar. d DS-GMO temel alınmıştır. Sonuç olarak, işlem işlemleri 6 I adlı esere dayalı olabilir. f DS-GDO'ları temel alınmıştır. temel hak ve veri konunun özgürlüklere menfaatlerini ağır bastığı sürece işleme şirketimizin meşru bir menfaati veya gerekli olan bir üçüncü tarafı korumak için yukarıdaki hukuki temellerinin herhangi kapsamında değildir bu hukuki dayanağı dayalı işleme operasyonları üzerinde. Bu tür işlem operasyonları, özellikle Avrupa yasa koyucu tarafından özellikle belirtildiği için bize izin verilir. O ölçüde kişinin yükünün bir müşterisi ise meşru bir çıkar kabul edilebileceğini kabul (resital 47 2 DS-GDO ayarlanır).

43. Kontrolör veya üçüncü bir şahıs tarafından yürütülen işlemedeki meşru menfaatler

Kişisel verilerin 6 I maddesine dayanarak işlenmesi. f DS-GMO, tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın yararına işimizi yürütme konusundaki meşru menfaatimizdir.

44. Kişisel verilerin saklanacağı süre

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Son teslim tarihinden sonra, sözleşmeyi yerine getirmek ya da bir sözleşme başlatmak için gerekli olmadıkça, ilgili veriler rutin olarak silinecektir.

45. Kişisel verilerin sağlanmasına ilişkin yasal veya sözleşmesel hükümler; Sözleşmenin kurulması için gereklilik; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; provizyon yapılmamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen de olsa kanunlarca gerekli olduğunu (örneğin vergi mevzuatı) veya sözleşme hükümlerinden (örneğin sözleşme tarafı hakkında bilgi) kaynaklanabileceğini açıklığa kavuşturuyoruz. Zaman zaman, bir sözleşmenin, etkilenen bir kişinin bize daha sonra tarafımızca işlenmesi gereken kişisel veriler sağladığına karar verilmesi gerekebilir. Örneğin, veri konusu, şirketimiz onunla bir sözleşme imzaladığı zaman kişisel bilgiler vermemiz gerekmektedir. Kişisel verilerin sağlanamaması, ilgili kişi ile yapılan sözleşmenin kapatılamayacağı anlamına gelir. İlgili kişi tarafından sağlanan herhangi bir kişisel bilgiden önce, ilgili kişi çalışanlarımızdan birine başvurmalıdır. Kişisel veriler ve kişisel verilerin sağlanmasının sonuçlarının sağlanmasının gerekip gerekmediği, çalışanın kişisel verilerin hukuka ya da sözleşmeye göre gerekli olup olmadığı ya da sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığı konusunda her durumu şahsa bildirecektir.

46. Otomatik karar vermenin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil oluşturmadan kaçınıyoruz.

47. Google web siteleri

Bu sayfa, yazı tipini görüntülemek için web yazı tipleri kullanır. Bunlar Google tarafından sağlanır (http://www.google.com/webfonts/). Bunu yapmak için, web sitemizi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız gerekli web yazı tipini tarayıcı önbelleğinize yükler. Bu, tarayıcınızın metinlerimizin optik olarak geliştirilmiş bir gösterimini de görüntüleyebilmesi için gereklidir. Tarayıcınız bu işlevi desteklemiyorsa, görüntüleme için bilgisayarınızdan standart bir yazı tipi kullanılır.

Google web yazı tipleri hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1

Google'da veri koruma hakkında genel bilgileri şu adreste bulabilirsiniz: http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/

48. Google Haritalar veri koruma beyanı

Bu web sitesi Google Inc.'den Google Maps ürününü kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak, Google Inc, temsilcileri ve üçüncü taraflar tarafından otomatik olarak toplanan verilerin toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kabul edersiniz. Google Haritalar'ın kullanım şartlarını şu adreste bulabilirsiniz: “Google Haritalar Hizmet Şartları”.

49. ShareThis sosyal eklentisinin kullanımı için veri koruma beyanı

BookmarkThis Inc. ("ShareThis"), 250 Cambridge Avenue, Palo Alto, CA 94306, ABD'deki sosyal eklentileri kullanıyoruz. Bu eklentiler, kullanıcıların yer imleri ayarlamasına ve ilgili içeriği sosyal ağlarda (ör. Twitter, Facebook veya Google+) yayınlamasına veya paylaşmasına olanak tanır.

Bir kullanıcı ilgili servise (ör. Twitter, Facebook veya Google+) giriş yaparken bu ShareThis işlevlerinden birini kullanırsa, web sitemizi ziyaret ilgili kullanıcı hesabına atanabilir. Bu, kullanıcıdan herhangi bir kişisel veri almaz, ancak paylaşılan içerik hakkında anonim kullanım istatistikleri tutar. Bu veriler orada düzenli olarak silinir. Verilerinizin ShareThis.Inc tarafından toplanması, değerlendirilmesi ve işlenmesi ve bunlarla ilgili haklarınız hakkında daha fazla bilgiyi ShareThis.Inc'in veri koruma beyanında bulabilirsiniz. http://sharethis.com/privacy-manifesto .

Web sitemizi ziyaretinizin ilgili sosyal ağlardaki veya sosyal yer imi hizmetlerindeki kullanıcı hesaplarınıza atanmasını istemiyorsanız, web sitemizdeki ilgili ShareThis alanlarını kullanmamanızı öneririz.

50. Facebook Piksel

Web sitemizde Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ABD (bundan böyle "Facebook" olarak anılacaktır) hizmetinde "Facebook Pixel" kullanıyoruz. Facebook Pixel, Facebook'un web sitemizi ziyaret eden, özellikle çevrimiçi teklifimize ilgi gösteren Facebook kullanıcılarına, yalnızca Facebook'ta reklamlarımızı Facebook'ta "Facebook Reklamları" olarak gösterme olanağı tanır. Facebook Pixel ayrıca, bir kullanıcının Facebook reklamlarımızı tıkladıktan sonra web sitemize yönlendirilip yönlendirilmediğini kontrol etmenizi sağlar. Diğer şeylerin yanı sıra, Facebook Pixel çerezleri, yani cihazınızdaki web tarayıcınızın önbelleğine yerel olarak kaydedilen küçük metin dosyalarını kullanır. Facebook'ta kullanıcı hesabınızla oturum açtıysanız, çevrimiçi teklifimizi ziyaretiniz kullanıcı hesabınıza kaydedilir. Hakkınızda toplanan veriler bizim için anonimdir, bu nedenle kullanıcının kimliği hakkında sonuçlar çıkarmamıza izin vermez. Ancak, bu veriler Facebook tarafından oradaki kullanıcı hesabınıza bağlanabilir. Bir Facebook kullanıcı hesabınız varsa ve kayıtlıysanız, Facebook ziyareti kullanıcı hesabınıza atayabilir.

(2) Facebook Pixel'i pazarlama ve optimizasyon amacıyla, özellikle Facebook'a alakalı ve ilginç reklamlar yerleştirmek ve teklifimizi iyileştirmek, kullanıcı olarak sizin için daha ilginç hale getirmek ve can sıkıcı reklamlardan kaçınmak için kullanıyoruz.

(3) Facebook Pixel'in saklanması için onay verdiğiniz sürece, bu Madde 6 para.1 litre. bir GDPR.

(4) Facebook Pixel tarafından yukarıda açıklanan koleksiyona ve verilerinizin Facebook reklamlarını görüntülemek için kullanılmasına itiraz edebilirsiniz. Facebook'ta size hangi tür reklamların gösterildiğini ilgili ayarları aşağıdaki Facebook web sitesinde yapabilirsiniz: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, Çerezlerinizi silerseniz bu ayarın silineceğini belirtmek isteriz. Ayrıca, menzil ölçümü ve reklamcılık amacıyla kullanılan çerezleri aşağıdaki web siteleri aracılığıyla devre dışı bırakabilirsiniz:

Çerezlerinizi silerseniz bu ayarın da silineceğini belirtmek isteriz.

(5) Facebook ayrıca Avrupa Birliği ve ABD arasındaki Gizlilik Kalkanı Anlaşmasını sunmuş ve kendini belgelendirmiştir. Sonuç olarak, Facebook Avrupa veri koruma yasasının standartlarına ve düzenlemelerine uymayı taahhüt eder. Aşağıdaki bağlantılı girişte daha fazla bilgi bulabilirsiniz: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

(6) Üçüncü taraf bilgileri: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Meydanı, Grand Canal Limanı, Dublin 2, İrlanda.

Üçüncü taraf sağlayıcıdan veri koruma hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki Facebook web sitesinde bulunabilir: https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook piksellerine ilişkin bilgileri aşağıdaki Facebook web sitesinde bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

51. Google AJAX Arama API'sı

Bu sayfalarda Ajax kullanıyoruz. Google AJAX Arama API'sı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda hizmetidir. Bu araç yükleme hızlarını optimize eder. Bu amaçla, Google sunucularından program kütüphaneleri çağrılır ve Google'dan CDN (içerik dağıtım ağı) kullanılır. Daha önce başka bir Google CDN sayfasında jQuery kullandıysanız, tarayıcınız önbelleğe alınmış kopyayı kullanır. Aksi takdirde, indirilmesi gerekir, tarayıcınızdaki verilerin Google Inc.'e ("Google") gönderilmesi gerekir. Verileriniz ABD'ye aktarılacak. Sağlayıcının veri koruma bildiriminde daha fazla bilgi bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Bu işlemenin yasal dayanağı meşru menfaattir, yaklaşan katkılar veya arabuluculuk davaları varsa sitemizin içeriğini arama fırsatı sunma teklifi. Google'ın alınan verilerle hangi verileri bağladığını ve Google'ın bu verileri hangi amaçlar için kullandığını bilmiyoruz. ABD merkezli Google LLC, AB'de geçerli olan veri koruma düzeyine uygunluğu garanti eden ABD-Avrupa veri koruma sözleşmesi “Gizlilik Kalkanı” sertifikasına sahiptir. Google'ın JavaScript kodunun bir bütün olarak yürütülmesini önlemek için bir JavaScript engelleyici (ör. www.noscript.net)

52. Google reCAPTCHA

Web sitemizde “Google reCAPTCHA” (bundan böyle “reCAPTCHA” olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır (“Google”).

ReCAPTCHA, web sitemizdeki veri girişinin (örneğin bir iletişim formunda) bir kişi tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı yapıldığını kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, reCAPTCHA web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. ReCAPTCHA analiz için çeşitli bilgileri değerlendirir, ör.

 • IP adresi
 • Web sitesi ziyaretçisinin web sitesinde kalış süresi
 • kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri
 • Analiz sırasında toplanan veriler Google'a iletilir.

Google reCAPTCHA ve Google'ın veri koruma beyanı hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  ve https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html

ReCAPTCHA analizleri tamamen artalanda çalışır. Web sitesi ziyaretçilerine bir analizin yapıldığı önerilmez. Veri işleme Madde 6, 1 litre. f GDPR.

Web sitemizi küfürlü otomatik casusluk ve istenmeyen, otomatik gönderme (spam) korumasından korumak meşru bir menfaatimiz var.
ReCAPTCHA kullanımından kişisel verileri saklamıyoruz. Genel olarak, veri sahibinin kişisel verileri, depolama amacı artık geçerli olmadığında silinecek veya engellenecektir.